Helsingfors besöktes av 161 000 kryssningsgäster

24.10.2022
Nyheter
Kaksi risteilyaluksen keulaa.

Den internationella kryssningssäsongen 2022 avslutades söndagen den 9 oktober då fartyget Mein Schiff 4 besökte Ärtholmen i Helsingfors. Totalt drygt 161 000 kryssningsgäster anlände till Helsingfors och huvudstadsregionen under säsongen som inleddes i mitten av april. 

Mest passagerare kom från Tyskland (37 %), USA (21 %), Storbritannien (17 %) och Italien (3 %).

Antalet fartygsbesök till kajer i Helsingfors uppgick till 164, och under 25 av dessa besök övernattade båten även i Helsingfors. 

Betydligt flera fartygsbesök hade bokats i förväg. Rederierna avbokade dock sina besök när kryssningsturerna till S:t Petersburg ställdes in efter att Ryssland invaderade Ukraina.

Toppåret för kryssningstrafiken i Helsingfors var 2019, då 605 000 kryssningsgäster besökte staden. 

Sustainable Travel Finland -merkki
Helsingfors Hamn har haft Sustainable Travel Finland-märket för hållbar turism sedan sommaren 2020.

 


Mer information:
mediadesk(at)portofhelsinki.fi, medietelefon under tjänstetid: 040 5065280