Juldonationer för Östersjön och mindre bemedlade

07.12.2022
Nyheter

Helsingfors Hamn riktar också i år sitt stöd till Östersjön via Baltic Sea Action Groups julkampanj. 

Östersjön är i ett kritiskt tillstånd, men genom att arbeta tillsammans kan vi ännu lägga om kursen mot en hållbar framtid. Därför utmanar Helsingfors Hamn också sina samarbetspartner och alla andra aktörer som verkar i en havsnära miljö att delta i Östersjöns skyddsarbete på adressen https://joululahjaitamerelle.fi/

Det andra föremålet för Hamnens juldonation är mindre bemedlade stadsbor i närområdena.
Med stöd av Hamnens juldonation hjälper Helsingfors domkyrkoförsamlings diakoniarbete mindre bemedlade familjer och ensamstående inom sitt område med presentkort till matbutiken. 

BSAG fysen.