På Östersjödagen 25.8 ses vi på Packhuskajen vid Södra hamnen!

18.08.2022
Nyheter
Östersjödagens logo.

Östersjödagen är en festdag som firas till havets ära. Dagen inspirerar människor att njuta av vårt unika hemmahav och göra något konkret för att bevara det. Förutom firandet lär man sig också mer om havets mångformiga natur, kultur och historia på Östersjödagen. 

Under Östersjödagen organiserar olika aktörer evenemang runtom i landet. I Packhuskajens tältby i Södra hamnen kan du bekanta dig med Helsingfors Hamns verksamhet. Där hör du hur man tar hänsyn till miljöfrågor och Östersjön i handelssjöfartens hamn. Lägg hamnpusslet och delta i tävlingen på sociala medier!

•    Adress: Södra kajen 7, Helsingfors
•    Tidpunkt: 25.8.2022 kl. 12.00–18.00
•    Evenemanget är gratis och öppet för alla!
•    Läs om evenemangets färskaste nyheter på Facebook.
 

Havsforskningsfartyget Aranda.

På kajen ordnas samtidigt öppet hus på havsforskningsfartyget Arandas, som erbjuder ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med fartygets utrustning och forskningen som bedrivs där. På fartyget ordnas därutöver bland annat en verkstad där man får öva på att rena avloppsvatten. Båtlaget vid Forststyrelsens havsteam lägger till vid kajen, granne till Aranda.

Kajområdets tältby erbjuder sysselsättning för alla åldrar. Under evenemanget kan man beundra algprover med mikroskop, bekanta sig med Östersjö-kartläggarnas verktyg, delta i en maritim frågesport och ett sopsorteringstest, lägga ett hamnpussel och samtidigt bekanta dig med olika aktörers arbete för Östersjön.

För dem som är intresserade av havsforskning utlovas information om bland annat forskningsmetoder, -apparatur och -utrustning, kartläggning av Östersjöns undervattenshemligheter och pågående forskningsprojekt.

Evenemanget ordnas av Finlands miljöcentrals samarbetspartner Baltic Sea Action Group, Helsingfors stads miljötjänster, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Helsingfors Hamn, Ocean Ladies ry, Naispurjehtijat – Sailing Ladies ry, Finlands Rotary, Geologiska forskningscentralen, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Sammanslutningen för havsforskningens infrastruktur FINMARI i Finland och Havsforskarna i Finland ry.

Östersjödagen, som infördes och koordineras av John Nurminens Stiftelse, uppmärksammas alltid den sista torsdagen i augusti varje år genom olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga havsrelaterade ämnen och inspirera till att utföra konkreta handlingar för Östersjön. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Förutom firandet är målet att öka kunskapen om natur, kultur och historia. År 2022 firas Östersjödagen den 25 augusti.

Läs mera om evenemangen.