Rivningen av Magasinsterminalen påbörjas

08.02.2023
Nyheter
Terminaalirakennus Helsingin keskustassa.
Magasinstranden ändras när Magasinterminalen rivs och passagerartrafiken från Södra hamnen flyttas till Skatudden och Västra hamnen. Bild: Marko Nenonen

Helsingfors Hamn Ab:s Magasinterminal vid i Magasinstranden i Södra hamnen rivs. Rivningen av den gamla fartygssterminalen pågår från februari till början av juli. 

Borttransporten av avfall sker utanför fartygens avlastningstider, så att rivningen av terminalen inte ska medföra olägenheter i hamnområdet eller vägnätet.

Lotus Demolition Oy har valts till rivare av Magasinterminalen. Allt rivningsavfall sorteras och återvinns i den mån det är möjligt. Stål och annat metallavfall används vidare, och av skadliga ämnen förädlas rena betongkonstruktioner till material för markarbeten.

Klimateffekterna ur återanvändningen av rivningsplatsen och det avfall som uppstår där, dvs. koldioxidavtrycket från rivningsplatsen, beräknas för att utreda de arbetssätt som är mest utsläppssnåla och som beaktar miljön.

Magasinterminalen som togs i bruk år 1960 planerades ursprungligen som hamnmagasin. Sedan 1990-talet har byggnaden fungerat som passagerarterminal, varifrån snabbgående fartyg trafikerade till Tallinn.

Magasinstranden ändras då passagerartrafiken från Södra hamnen enligt Hamnens utvecklingsprogram flyttas till Skatudden och Västra hamnen. Helsingfors stad planerar i framtiden nybygge i stället för Magasinterminalen, såsom ett museum för arkitektur och design samt en strandbulevard och tjänster.

Läs mer om Hamnens utvecklingsprogram här.

Mer information: 

Helsingfors Hamn Ab, byggnadschef Pekka Haikonen
fornamn.efternamn(at)portofhelsinki.fi
tfn 050 530 5000

Lotus Demolition Ab, områdeschef Raimo Lehtimaa
fornamn.efternamn(at)lotusdemolition.fi
tfn 040 842 4055