Även turister kan ta sig fram i Helsingfors med stadscykel eller elsparkcykel

04.04.2022
Trafikförbindelser
Keltainen kaupunkipyörä.

Turister som rör sig i Helsingfors kan även denna sommar glädja sig åt allmänna stadscyklar och elsparkcyklar, vid sidan av kollektivtrafik och taxi. De är också enkla och miljömässigt hållbara sätt att ta sig fram. 

Stadscykelsäsongen i staden började den 1 april och pågår fram till slutet av oktober. 

Helsingfors och Esbo har ett gemensamt cykelsystem, och stadscyklisten har tillgång till sammanlagt nästan 4 600 cyklar och 460 cykelstationer. Stationer finns även i Västra hamnen, Skatudden och Södra hamnen, alldeles i närheten av passagerarterminalerna. 

Cykelstationerna på kartan
Läs mer om stadscyklar. 

Nya spelregler för elsparkcyklarna 

Sähköpotkulaudan pysäköintimerkki.
Parkeringsplatserna för elsparkcyklar känns igen på denna markering.

Västra terminalen 2 samt Skatuddens terminal och Olympiaterminalen får under de närmaste veckorna också parkeringsplatser för de allmänna elsparkcyklarna. Där kan man lämna sparkcyklar från alla elsparkcykelföretag som är verksamma i staden. 

Villkoren för användning av elsparkcyklar i Helsingfors centrum har förnyats inför den kommande säsongen, och samma regler gäller också i hamnområdena. Målet är att minska de olägenheter som elsparkcyklarna orsakar. Man inför bland annat egna parkeringsplatser för elsparkcyklarna, hastighetsbegränsningar och bevis för smart parkering. 

Läs mer om de nya användningsvillkoren här.