Trafikbegränsningar på gatuområdena invid Salutorget och Esplanaderna under valborg

24.04.2023
Trafikförbindelser

I Helsingfors centrum stänger staden av flera gatuområden invid Salutorget och Esplanaderna under valborg. Detta invärkar körning till Skatuddens terminal och Olymlpia terminal under trafikbegränsningarna.

Staden stänger av området invid Salutorget och Esplanaderna för all motorfordonstrafik på valborgsmässoaftonen 30.4 klo 15–20.

Ett större område invid Esplanaderna blir ett gångfartsområde. Området är ett gångfartsområde till valborgsdagen kl. 18.

Körning till hamnarna under trafikbegränsningarna

Rutter till hamnarna under trafikbegränsningarna.
Rutter till hamnarna under trafikbegränsningarna.

Körförbindelsen till Skatuddens terminal går via Norra kajen och Kanalgatan.

Man kan köra till Olympiaterminalen till exempel via Fabriksgatan och Skeppsbrogatan. All tung trafik ska köra till Olympiaterminalen innan trafikbegränsningarna börjar gälla.

Stadens nyhet i sin helhet.