Arbetsplatser

Som arbetsgivare är Helsingfors Hamn pålitlig, flexibel och ansvarsfull. Aktiebolaget är en del av Helsingfors stadskoncern. Vi stöder gott ledarskap och är måna om ett konkurrenskraftigt arbetsliv samt vår personals välbefinnande i arbetet. Vi utbildar och utvecklar vår personals kompetens och främjar en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Hamnens organisation består av affärsverksamhetsenheter och stödtjänster. Målet är en rätt dimensionerad arbetsgemenskap, där alla arbetar i uppgifter som motsvarar deras kompetens och är meningsfulla. Samarbete och öppen interaktion värdesätts i vår arbetsgemenskap och vi har cirka 80 anställda.

Bekanta dig med Helsingfors Hamns ledning.
Bekanta dig med Helsingfors Hamns värden, uppgift och mål.

Kolla in lediga arbetsplatser på finska sidorna.

Helsingfors Hamn är en attraktiv arbetsplats!

Helsingfors Hamns anställda har goda möjligheter till utbildning, utveckling och karriärrotation, yrkeskunniga arbetskamrater, flexibla arbetstider och mångsidiga personalförmåner. Vårt lönesystem är uppmuntrande och vi betalar en resultatbonus till alla anställda på basis av bolagets goda resultat. De anställningsvillkor som ingår i vårt kollektivavtal, som till exempel semestrar, är mycket konkurrenskraftiga.

Vår engagerade personal är en kombination av kunnande med lång erfarenhet och nya fräscha synsätt.

Arbetet utförs på ett resultatrikt och ansvarsfullt sätt tillsammans med våra kunder och övriga partner. Vi tycker att vårt arbete är intressant och viktigt för både Finlands utrikeshandel och sjöfartsturismen. Helsingfors Hamn är grunden till Finlands tillväxt!