För medier

Vi hjälper gärna medier genom att svara på frågor. Ni kan också använda feedbackblanketten på vår webbplats.

Du når oss bäst kl. 9–16:
e-post: mediadesk(at)portofhelsinki.fi
telefon för medier: 040 5065280 
utanför tjänstetid: tfn 050 354 3616/ kommunikationschef Eeva Hietanen

Helsingfors Hamns databank

Medier är välkomna att använda Helsingfors Hamn Ab:s databank, där finns våra företagslogotyper samt bilder på olika delar av hamnen och våra nyckelpersoner. Bilderna är Helsingfors Hamn Ab:s egendom.

Om bilderna inte kan sparas eller om du inte hittar önskad bild eller övrigt bakgrundsmaterial, vänligen kontakta Helsingfors Hamns kommunikationsenhet:
mediadesk(at)portofhelsinki.fi
telefon: 040 5065280

Här finns Helsingfors Hamns databank

Fotograferingstillstånd

Fotograferingstillstånd behövs INTE i Helsingfors Hamns allmänna utrymmen, såsom incheckningslokalerna i passagerarterminalerna eller i områden som är direkt anslutna till gatunätet, till exempel för nyhetsinspelningar, intervjuer eller passagerarnas egna bilder.

Förhandstillstånd krävs när man
•    vill fotografera i Helsingfors Hamns stängda skyddsområde 
•    filma scener för kommersiella ändamål, till filmer eller liknande
•    fotograferingarna kräver specialarrangemang.

Fotograferingstillstånd beviljas vanligtvis på engångs- och korttidsbasis.
Fotograferingstillstånd måste sökas i god tid före planerad fotograferingstid, senast fem vardagen innan. Ansökningar som lämnas in med kortare varsel kan endast tas emot i undantagsfall.

Prissättning för fotograferingar

Vi debiterar 410,00 € (+ moms 24 %)/h för fotografering i Helsingfors Hamns lokaler eller områden.

I detta arrangemang ingår hyra av lokal, arbetstimmar, tekniska arrangemang, skydds- och bevakningsarrangemang samt fotograferingstillstånd. 

Denna prissättning gäller inte nyhetsmedier, för vilka fotograferingstillstånd är kostnadsfria.

Fotografering i hamnens skyddsområde

Tillstånd beviljas vanligtvis inte till skyddsområden som är stängda för allmänheten, om fotograferingen till exempel gäller kommersiell reklam, att göra en musikvideo, spela in en film eller liknande.

Tillträde till skyddsområden förutsätter vanligtvis att en följeslagare är med. Följeslagaren kan vara en person från Helsingfors Hamns personal eller en representant för ett företag som verkar i hamnen, vilken är insatt i säkerhetsfrågorna gällande rörlighet.
Reflexvästar ska användas i skyddsområdena. Vid behov kan de lånas från hamnportarna.

ANSÖKA OM FOTOGRAFERINGSTILLSTÅND