Presentation av företaget

Som en föregångare inom sin bransch bär Helsingfors Hamn ansvar för människor och miljö i verksamheten – varje dag.

Vi deltar aktivt i branschens offentliga diskussioner i samhället och i samarbetet med beslutsfattare, påverkare och myndigheter. För vår del vill vi ta vår bransch framåt och hjälpa anknutna företag och det omgivande samhället att förstå hamnbranschens och sjöfartsverksamhetens affärsverksamhet och dess effekter på Finlands ekonomi och välbefinnande.

Vi vill vara en god granne för Helsingforsborna och vi samarbetar aktivt med stadsdelsföreningarna i våra närområden.

Vi för en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartner och undersöker regelbundet våra kunders nöjdhet med vår verksamhet. Vi vill också vara en god granne för Helsingforsborna. Vi har en öppen kommunikation och samarbetar aktivt med stadsdelsföreningarna i våra närområden.

Vi har naturligtvis också ett nära samarbete med myndigheterna, som till exempel Trafikledsverket, Trafiksäkerhetsverket, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. Dessutom är vi starkt nätverkade i branschens organisationer nationellt och internationellt.

Våra medlemskap

Aktivt miljöarbete

Sjöfart och hamnverksamhet har effekter på miljön, men vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ta större hänsyn till miljön. Alla hamnsektioner har miljötillstånd som kontrollerar verksamheten, och reglerar t.ex. buller- och utsläppsnivåer samt avfallshantering. Vi förväntar oss också att våra partner har ansvarsfulla verksamhetssätt, framförallt i miljöfrågor.

Certifikat

Certifierat ledningssystem logotyp.