Ledning och organisation

Helsingfors Hamn Ab har två affärsenheter: Frakt och Passagerare. Affärsenheterna stöds av ekonomi, IKT och utveckling, HR, tekniska tjänster och kommunikation.

Ledningsgrupp

Ville Haapasaari.

Ville Haapasaari, verkställande direktör
från 1.4.2018
agronomie- och forstmagister
Väsentlig arbetserfarenhet:
Finavia Helsingfors-Vanda Flygplatsdirektör 2012–2018. Ledande befattning inom affärsverksamheten och försäljning på Finnlines 2005–2012.
Förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande för Lovisa Hamn Ab och styrelseordförande för Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy.
Styrelseordförande i Finlands Hamnförbund.
Styrelseledamot i BPO.
Vice styrelseordförande i Arbetsgivarna för servicebrancherna.
Styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK
Ledamot i Helsingforsregionens handelskammares hamn- och logistikutskott och Centralhandelskammarens trafikutskott.

Styrelseledamot i Sjöfartsförbundet 2018–2019, styrelseledamot i Finnpilot Pilotage Ab 2017–2018, styrelseledamot i LAK Real Estate Oyj 2014–2018.

Jukka Kallio, liiketoiminta johtaja, rahti, VP Cargo

Jukka Kallio, direktör för affärsverksamheten, frakt
från 2018
sjökapten
Ansvarsområde:
Hamnens godstrafik i Nordsjös frakthamn samt hamnarna i centrum.
Väsentlig arbetserfarenhet:
Helsingfors Hamn Ab, direktör för Nordsjö hamn 2012–2018, Affärsverket Helsingfors Hamn, sjökapten 2007–2012, Finnpilot, lots 2003–2007, Royal Caribbean Cruise Line, New building Superintendent 2000–2003.
Förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Sveaborgs Trafik Ab och Finlands Vattenvägsförening. Medlem i Logy rf:s transportforum samt medlem i sjötransportpoolen tillhörande försörjningsberedskapsorganisationen.

Kaj Takolander.

Kaj Takolander, direktör för affärsverksamheten, passagerare
från 16.5.2022 
EM
Ansvarsområde:
Passagerartrafiken, säkerheten och kunderfarenheten i centrumhamnarna.
Väsentlig arbetserfarenhet:
Viking Line Abp Försäljningsdirektör 2021–2022, Marknadsdirektör 2014–2021, Försäljningschef 1988–1991. 
Finnlines Oyj Direktör, Passenger Services 2009–2014. Copterline Oy, vd 2008–2009. 

Pekka Meronen, johtaja, talous, ICT ja kehittäminen, VP Finances, ICT and Development

Pekka Meronen, direktör, Ekonomi, IKT och utveckling
från 2014
DI, och ingenjör (YH)
Ansvarsområde:

Ekonomi, administration, IKT, lagfrågor, hållbar utveckling och koncernfrågor.
Väsentlig arbetserfarenhet:
CT-Logistics Oy, Chef för utveckling och ekonomi 2012–2014. Rauman Satama Oy, biträdande direktör 2003–2012. Kotkan Satama Oy, projektchef 2000–2003.
Förtroendeuppdrag:
Verkställande direktör i Etelä-Suomen satamapalvelu Oy, styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab, styrelseledamot i Metropolilab Oy, styrelseledamot i stiftelsen LTES för främjande av logistikforskning. Ledamot i LOGY rf:s nationella styrelse 2013–2015, vice ordförande i LOGY rf 2014–2015, Styrelseledamot i LIMOWA ry 2012–2014.

Pekka Hellström

Pekka Hellström, direktör, tekniska tjänster
från 1.5.2020
Ingenjör (högre YH)
Ansvarsområde: 
Underhåll och byggande av hamnbyggnader, farleder, hamnområden och utrustning samt planering av trafik och markanvändning.
Väsentlig arbetserfarenhet:
Helsingfors Hamn Ab, utvecklingschef 2015–2020, Affärsverket Helsingfors Hamn, projektledare 2012–2014. Encore Miljötjänster Ab, transportchef 2011–2012, Encore Miljötjänster Ab, produktchef 2004–2011.
Förtroendeuppdrag: 
Styrelseledamot i Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy.
 

Katja Riikola, personaldirektör
från 9.9.2021
SVM, Certified Business Coach
Ansvarsområde:
Strategisk personalledning, ledning av personalupplevelser, arbetsgivaruppfattning och kompetens. Arbetsgivar- och personalpolitik och personaltjänster. 
Väsentlig arbetserfarenhet: 
Invalidförbundet, Personalchef 2019–2021, Helsingfors universitet, Personalchef 2017–2019, Finnvera Abp, HRD-Manager 2016–2017, Sweco Finland, HR Manager 2011–2015
Förtroendeuppdrag: 
Styrelseledamot i Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy
 

Eeva Hietanen

Eeva Hietanen, kommunikationschef
från 1.9.2000
FM
Ansvarsområde:
Kommunikationsledning, företagsvarumärke, medierelationer, evenemang, reputationsadministration och PR. 
Väsentlig arbetserfarenhet:
Projektet Helsingfors 450 år, projektchef 1997–2000. Affärsverket Helsingfors Hamn, informatör 1990–1997.
Förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab. Medlem i kommunikationens etisk rådgivande delegation VEN (Viestinnän eettinen neuvottelukunta) 2021-, Styrelseledamot i Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf 2020–2021. ESPO Passenger committee, ordförande 2011–2014. Cruise Europe secretary, kassör 2003–2008. AIVP, styrelseledamot 2012–2014.