Nyckeltal

 

M €

2020 2021 2022

Omsättning

67,2 68,8 89,4

Investeringar

23,8 18,0 17,0

Balansomslutning

489,9 442,0 419,5

 

Nyckeltal

2020 2021 2021

Ändring i omsättningen, %

-29,6 2,5 30

Omsättning/årsverke, 1000 €

-31 -99 54

Avkastning på investerat kapital, %

-0,5

-1,7

1,2

Soliditet,  %

65,4 68,2 71,4