Värden och strategi

Helsingfors Hamns verksamhet styrs av vårt företags värden, uppgift och vision.

Helsingfors Hamns verksamhet styrs av vårt företags vision att bli världens bäst fungerande hamn.

Våra värden är resultatrik verksamhet, ansvarsfullhet och samarbete

  • Resultatrik verksamhet. Helsingfors Hamn förbinder sig till de tydliga kvalitativa och finansiella mål som är uppsatta för vår verksamhet. Vi agerar rättvist med fokus på det väsentliga. Vi mäter framgången i vårt arbete. Vi utvecklar och förnyar vår verksamhet för att uppnå bättre resultat.
  • Ansvarsfullhet. Helsingfors Hamn arbetar ansvarsfullt som en del av omgivningen och samhället, med respekt för miljön. Vi tar ansvar för vår hamngemenskap för att främja våra kunders framgång. Säkerhet är grunden för vår verksamhet.
  • Samarbete. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och företag som verkar i hamnen för att nå vårt mål. Vi utvecklar vår arbetsgemenskap så att den är uppmuntrande och interaktiv och uppskattar varandras arbete. Vi utvecklar vårt samarbete med externa intressenter