Socialt ansvar

Helsingfors Hamn betjänar näringslivet och välbefinnandet i Helsingforsregionen och hela landet. Hamnen genomför sina serviceuppgifter säkert, tillförlitligt och på ett sätt som inkluderar intressenterna.

Helsingfors Hamn Ab tar hand om trivseln och välbefinnandet för sina egna arbetstagare och för invånarna och verksamhetsutövarna i dess närområden. Lagstadgade arbetsgivar-, samhälls- och miljöskyldigheter är den självklara utgångspunkten för verksamheten, men målen är högre och med betydligt bättre resultat. 

Åtgärder och resultat relaterade till Helsingfors Hamns ansvar redovisas som en del av årsberättelse.

SE HELSINGFORS HAMNS ÅRSBERÄTTELSE 2022 (på finska)

Inflytelserik Hamn

Helsingfors hamnverksamhet har betydande positiva effekter på ekonomin och sysselsättningen. Regelbundna konsekvensundersökningar bedömer effekterna av bland annat passagerarnas konsumtion, företagens investeringar samt effekterna av kommunernas och bolagens skatteintäkter. 
Utöver lokala effekter sträcker sig effekterna av gods- och passagerartrafiken som går genom Helsingfors hamnar praktiskt taget till hela landet. 

God granne

Att förtjäna Helsingforsbornas förtroende är ett av Hamnens viktigaste mål. Förtroende och gott grannskap eftersträvas och utvecklas genom aktivt samarbete med lokalsamhällen, företag och stadsdelsföreningar, samt genom att kommunicera öppet och aktivt om verksamheten. 

Säker hamn

Helsingfors Hamn vill vara en säker arbetsmiljö för såväl sina egna arbetstagare som för alla arbetstagare som är verksamma i hamnområdet.
Helsingfors Hamns arbetshälso- och arbetsskyddsverksamhet är certifierad och uppfyller kraven i ISO 45001-standarden.

Målen i Helsingfors Hamns arbetarskyddsarbete är bl.a.

  • noll arbetsolyckor
  • minskning av sjuk- och olycksfallsfrånvaro
  • utveckling av en arbetarskyddskultur.