Ansvarsfull ekonomiförvaltning

Helsingfors Hamns verksamhet är ekonomiskt hållbar och skapar nationellt och regionalt välbefinnande. En stabil ekonomi säkerställer kontinuiteten i verksamheten och är grunden för den ansvarsfulla verksamheten. Vi tar hand om vår affärsverksamhets lönsamhet, konkurrenskraft och effektivitet. Vi strävar efter ett bra resultat, på ett ansvarsfullt sätt.

Som ett företag ägt helt och hållet av Helsingfors stad betalar vi våra skatter till Helsingfors och betalar dividender och hyror till vår ägare varje år.

Se nyckeltalen för Helsingfors Hamns ekonomi här.
Årsresultatet av det ekonomiska ansvaret rapporteras som en del av årsberättelsen.