Kryssningskajer

Cirka 300 kryssningsfartyg besöker Helsingfors varje år och i och med dem upp till 500 000 passagerare som ger gatubilden färg och berikar den.

De internationella kryssningsfartygen anländer till Ärtholmen, Södra hamnen ja Skatudden.

De internationella kryssningsfartygens kajplatser

1 och 2 Ärtholmen: Munkholmens kaj (LHB och LHC)

Kajen är belägen i södra änden av Ärtholmen. Vid kajen finns internetuppkoppling och informering.
Adress: Ärtgrundsgatan 6
Parkering: Det finns ett fåtal parkeringsplatser med parkeringsskiva i närheten av kajen.
Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 6

3. Ärtholmen: LHD

Kajen är belägen i södra änden av Ärtholmen. Kajen har en souvenirförsäljning och internetuppkoppling.  Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 6

4. Skatudden: Kajen för kryssningsfartyg (ERA)

Kajen är belägen i änden av stadsdelen Skatudden. Terminalens tjänster, vägbeskrivningar, parkering och kollektivtrafikförbindelser finns på webbplatsen för Skatuddens terminal.
Kollektivtrafik: Spårvagnslinjer 4 och 5.

5. Skatudden: Skatuddens kaj (EKL)

Kajen är belägen i västra änden av Skatudden. 
Adress: Skatuddskajen 2.
Kollektivtrafik: Spårvagnslinjer 4 och 5.

6 och 7. Södra hamnen: Packhuskajen (EPL och EMA)

Kajen är belägen bredvid Magasinsterminalen. Vägbeskrivningar, parkering och kollektivtrafikförbindelser finns på webbplatsen för Magasinsterminalen.
Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 2.