Kryssningskajer

Kryssningsfartygar i hudratal besöker Helsingfors varje år och med dem många hundra tusen passagerare som ger gatubilden färg och berikar den.

De internationella kryssningsfartygen anländer till Ärtholmen, Södra hamnen ja Skatudden.

De internationella kryssningsfartygens kajplatser

1 och 2 Ärtholmen: Munkholmens kaj (LHB och LHC)

Kajen är belägen i södra änden av Ärtholmen. Vid kajen finns internetuppkoppling och informering.
Adress: Ärtgrundsgatan 6
Parkering: Det finns ett fåtal parkeringsplatser med parkeringsskiva i närheten av kajen.
Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 6

3. Ärtholmen: LHD

Kajen är belägen i södra änden av Ärtholmen. Kajen har en souvenirförsäljning och internetuppkoppling.  Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 6

4. Skatudden: Kajen för kryssningsfartyg (ERA)

Kajen är belägen i änden av stadsdelen Skatudden. Terminalens tjänster, vägbeskrivningar, parkering och kollektivtrafikförbindelser finns på webbplatsen för Skatuddens terminal.
Kollektivtrafik: Spårvagnslinjer 4 och 5.

5. Skatudden: Skatuddens kaj (EKL)

Kajen är belägen i västra änden av Skatudden. 
Adress: Skatuddskajen 2.
Kollektivtrafik: Spårvagnslinjer 4 och 5.

6 och 7. Södra hamnen: Packhuskajen (EPL och EMA)

Kajen är belägen bredvid Magasinsterminalen. Vägbeskrivningar, parkering och kollektivtrafikförbindelser finns på webbplatsen för Magasinsterminalen.
Kollektivtrafik: spårvagnslinjen 2.