Samarbete med kryssningsbranschen

Cruise Baltic

Cruise Baltic är en nära samarbetsgrupp som består av 10 Östersjöstater och 26 hamnstäder. Ändamålet med gruppen är att göra kryssningsturismen enhetlig och utveckla den i området genom att utbyta erfarenheter och information. Alla hamnar som är med i Cruise Baltic kan erbjuda en hög servicenivå, samt ett smidigt samarbete mellan hamnar och städer för kryssningsrederier som vill hitta unika möjligheter i Östersjöregionen.
Mer information: Cruise Baltic

Cruise Europe

Cruise Europe är idag en organisation med mer än hundra hamnar. Organisationen grundades av 27 europeiska hamnar 1991 för att främja Europa som en kryssningsdestination i världsklass. Medlemmarna är hamnarna vid Europas Atlantkust och hamnarna vid Östersjön. Cruise Europe marknadsför sina medlemshamnar och samarbetar med kryssningsrederierna bl.a. i planeringen av kryssningsturismens framtid, säkerhetsfrågor, miljöfrågor och utveckling av hamntjänster.
Mer information: Cruise Europe