Parkering i hamnen

Parkering operator

Aimo Park sköter parkering tjänster på parkeringsområdena och parkeringshus på Södra Hamnen, Skatudden och Västra Hamnen. 

 • Aimo Park kundtjänst, tfn 358 207 812 461 

Betalning av parkeringen

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan man parkera avgiftsfritt på hamnens alla parkeringsrutor som är markerade för personbilar utan att följa maksimal parkeringstid.

Parkeringsområdena utomhus: du kan betala mobilt med EasyPark, ParkMan och Taskuparkki eller med en parkeringsautomat.

Parkeringsautomaterna fungerar med de vanligaste betalkorten (Visa, Visa Electron, Visa Debit, Mastercard, Mastercard Debit). Automaterna skriver inte ut parkeringskvitton, istället anger man fordonets registreringsnummer i automaterna.

Satamaparkki parkeringshuset i Västra Hamnen: du kan betala med apperna Taskuparkki och Parkman eller med en parkeringsautomat. 

Olympiaparkeringen i Södra Hamnen: endast via förhandsbokning och -betalning på nätet på adressen www.satamaparkki.fi.
 

Västra terminalen 1 och 2

Öppna större Västra hamnens parkeringskarta:

 

Korttidsparkering

P2, Västra terminalen 1 
•    adress: Stillahavsgatan 8
•    max. 2 h
•    3 €/timme 

P3, Västra terminalen 2 
•    max. 1 h
•    3 €/timme 

Långtidsparkering i Hamnparkeringshuset

Det nya Hamnparkeringshuset på Västrahamnsgatan 45 betjänar kunderna vid Västra terminalen 1 och 2.

I Västra hamnen har långtidsparkeringen för personbilar helt och hållet flyttat till Hamnparkeringshuset, det finns endast korttidsparkeringar för följeslagare på utomhusparkeringarna i närheten av fartygsterminalerna. 

Satamaparkkitalo Helsingin Länsisatamassa.
 • Fler än 700 parkeringsplatser på åtta våningar
 • Bomlös in- och utkörning
 • 18 laddningsplatser för elbilar, laddning med förnybar energi
 • Öppen 24/7
 • Avstånd till fartygsterminalerna ca 300–400 m
 • Betalningsmetoder: förhandsbokning och -betalning på nätet på adressen www.satamaparkki.fi. På platsen Apper Taskuparkki odh ParkMan, parkeringsautomat
 • Max höjd 2,2 m
 • Priser:   
  På en Drive in -standardparkeringsplats:
  0 – 6 h: 3,00 €/h
  därefter 0,80 €/h 
  Drive-in parkeringen betalas vid avresa eller vid slutet av resan.
  Premium: 
  0 – 6 h: 5,00 €/h  
  därefter 0,80 €/h  

Det är också möjligt att boka standard- och premiumparkeringsplatserna billigare i förväg via nättjänsten.

•    Premiumplatserna som är bredare än standardplatserna finns på första våningen. Förbokade Premiumplatser inkluderar möjligheten att ladda en elbil avgiftsfritt med förnybar energi. 
•     Genom att förboka sparar du upp till 15 procent av parkeringspriset, se priserna: www.satamaparkki.fi

GÅ TILL HAMNPARKERINGENS FÖRBOKNINGSTJÄNST (FI och EN) OCH SPARA

Hamnparkeringshusets infoskylt över våningar :

Laddningsanvisning för elbilar i Hamnparkeringen: 

Infoskylt från Hamnparkeringshuset till terminalerna: 

Husbilar och husvagnar

Det finns en utomhusparkering bredvid Hamnparkeringshuset för husbilar och husvagnar. Den nås antingen via Västrahamnsgatan eller Stillahavsgatan. Området har en parkeringsmätare och parkeringen kostar 3 euro per timme.

 • Vi rekommenderar att man anländer till hamnen i god tid före fartygets avgång. 
 • Nyttjandegraden av parkeringsplatserna varierar i enlighet med fartygens ankomst- och avgångstider. 
 • Endast genom att parkera på de markerade parkeringsplatserna kan man undvika en felparkeringsavgift. Utanför parkeringsplatserna gäller parkeringsförbud..

Skatuddens terminal

Olympiaterminalen

Öppna större Parkering vid Olympiaterminalen, Magasinsterminalen och Skatuddens terminal karta:

Korttidsparkering, (max. 4 h)

5 €/h

Långtidsparkering i Olympiaparkeringen

Öppna större Olympiaparkeringen karta:

 • Parkeringshallen på bottenvåningen av Olympiaterminalen är tillgängligt för båtpassagerarna. 
 • Från odh med 4. october parkeringen endast via förhandsboking på adressen www.satamaparkki.fi
 • Parkeringshallen är öppet varje dag kl. 9.00–17.00.
 • max. höjden 3,2 m
 • Det finns 73 parkeringsrutor inomhus. 
 • 9 parkeginsrutor med laddningsstarionerna (Perus +). Till laddningen behöver mand applikationen Virta. El fakturerar separat.
 • En 47-timmarsparkering är tillgänglig för båtpassagerarna
 • Priser: Perus-parkeringsruta 47 timmar för 40,46 euro. Perus + -parkeringsruta 47 timmar för 43.46 euros.
 • Aimo Park kundtjänst, tfn 358 207 812 461 


Långtidsparkering vid Magasinsterminalens P2 parkering

16 h: 5 €
6 h : 0,40 €
 

Magasinsterminalen

Hansaterminalen, Nordsjö