Passagerare som behöver assistans

Vi vill säkerställa att alla har samma möjligheter till att resa med båt.

Passagerarterminalernas tjänster

 • parkering för rörelsehindrade
 • handikapptoalett
 • assistanstjänst och ankomstställen för assisterade passagerare
 • anropsplatser
 • hissar
 • infopunkt

Passagerarterminalernas tjänstekartor. Anropsplatserna finns utmärkta på kartorna.
Kartor över parkeringsplatser i passagerarhamnarna

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan man parkera avgiftsfritt på hamnens alla utomhusparkeringar.


Parkeringsplatserna för rörelsehindrade vid Västra terminalen 2 är markerade på parkeringsområdena i rutorna närmast terminalen. Platserna hittas genom att följa Terminal T2 parkering skyltarna i terrängen.

Assistanstjänsten är gratis

Assistanstjänsten är avsedd för passagerare med nedsatt rörlighet på grund av fysiskt funktionshinder eller utvecklingsstörning, syn- och hörselskadade passagerare, äldre passagerare, passagerare med tillfälligt nedsatt rörlighet och för alla som behöver särskild hjälp.

 1. Vänligen informera resebyrån eller rederiet om ditt behov av hjälp redan när du bokar din resa, dock senast 48 timmar före avgång.
 2.  Anmäl dig vid ankomsten till hamnen vid anropsplatsen eller incheckningen enligt de anvisningar du fick från rederiet, eller senast 60 minuter före fartygets angivna avgångstid. Du får kontakt med assistanstjänsten från anropsplatsen.
 3.  När vår utbildade assistent får ditt anrop kommer hen och assisterar vid incheckningen, säkerhetskontrollen samt vid portområdet hela vägen till fartyget.

Anropsplatser för passagerare som behöver assistans

Kutsuplusmerkki
Du känner igen anropsplatsen på symbolen med blå botten och en assistent och en passagerare i rullstol.

Helsingfors Hamns alla fem passagerarterminaler har anropsplatser belägna i terminalernas entréhallar.
Vid ankomsten till hamnen ska personen som behöver assistans anmäla sig vid anropsplatsen eller incheckningen enligt de anvisningar hen fick från rederiet, eller senast 60 minuter före fartygets angivna avgångstid. Man får kontakt med assistanstjänsten från anropsplatsen.

Feedback och klagomål

EU-förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss trädde i kraft den 18 december 2012. Förordningen förpliktar hamnar och rederier att ge assistans till passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet och övriga passagerare som behöver särskild hjälp.

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1177/2010


Feedback och klagomål ska göras inom två månader efter resan till rederiet eller hamnen.

 • Du kan ge feedback om Helsingfors Hamns terminaler genom att använda feedbackformuläret.
 • Du kan ge feedback om rederibolagen via rederiernas webbplatser.
 • Du kan överklaga till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) om hamnens eller rederiets feedback inte motsvarar dina förväntningar.

Rederiernas sidor för passagerare som behöver assistans

TallinkSilja Oy

Viking Line

Eckerö Line

Finnlines

För mer information om passagerarrättigheter, vänligen kontakta
Säkerhetschef Eero Laaksonen
Tfn +358 9 310 33848
+ 358 40 514 6208 
fornamn.efternamn(at)portofhelsinki.fi