Tjänster för företag

Helsingfors Hamn är Finlands främsta hamn för utrikeshandel och har mångsidiga tjänster för fartygs- och godstrafiken.

Helsingfors Hamn erbjuder smidiga och fungerande förhållanden för både fartygstrafiken och den tunga godstrafiken. Vi producerar tjänster för fartygstrafiken och beviljar bl.a. passertillstånd för den tunga trafiken och andra parter som har ärenden till hamnens stängda hamnområden. Dessutom erbjuds ett brett utbud av tjänster av våra samarbetspartner eller övriga företag som verkar i hamnområdet.

Logistisk fördel med att koncentrera godstrafiken till Nordsjö hamn

Nordsjö hamn och det omgivande logistikcentret är ett av de modernaste logistikområdena i Europa. Tillsammans bildar de en mångsidig och funktionell helhet som möjliggör en smidig och snabb förflyttning av gods. Lager- och logistiklokalernas läge i anslutning till hamnen ger användarna möjlighet till besparingar och kostnadseffektivitet. Nordsjö hamn har god service med vilo- och rekreationsmöjligheter för den tunga trafikens chaufförer. För fordonen finns det täckande service- och reparationstjänster.


Lager- och logistiklokalernas läge i anslutning till hamnen ger användarna möjlighet till besparingar och kostnadseffektivitet.