Miljökonsekvensbedömningen för utvidgandet av hamntunneln och Västra hamnen inleds i oktober 2022

En miljökonsekvensbedömning (MKB) görs för byggandet av hamntunneln och utvidgandet av kajområdet i Västra hamnen. Med hjälp av MKB-förfarandet strävar man efter att kontrollera de negativa konsekvenserna som projekten orsakar på miljön. När miljökonsekvenserna bedöms i samband med planeringen kan man påverka framtida lösningar på förhand. 

Alla som påverkas av projektet kan delta i miljökonsekvensbedömningen. Boende, lokala aktörer samt andra myndigheter kan berätta sin syn på vilka viktiga konsekvenser bör bedömas och om de genomförda utredningarna är tillräckliga.

 

MKB-förfarandet har två huvudskeden

1.    Programskedet, där man planerar vilka konsekvenser och genomförandealternativ som ska bedömas 
=> samlas till ett MKB-program (Helsingfors Hamns plan om hur miljökonsekvensbedömningen genomförs)
2.    Beskrivningsskedet, där de valda alternativens miljökonsekvenser bedöms 
=> samlas till en MKB-beskrivning (Helsingfors Hamns bedömning om projektets konsekvenser, undersökningens resultat)

 
Bekanta dig med MKB-förfarandet på videon. 

Läs mer om MKB-förfarandet på NTM-centralens webbplats.

NTM-centralen i Nyland är MKB-kontaktmyndighet för byggandet av hamntunneln och utbyggnaden av kajområdet i Västra hamnen.

Kontaktmyndigheten informerar om anhängighet för Västra hamnens MKB-program på sin webbplats och i tidningar i projektets verkningsområde. Där berättas hur man kan få veta mer om programmet och hur man kan kommentera det. MKB-programmet är framlagt för påseende 17.10. - 15.11.2022. 

MKB:s informationstillfälle för allmänheten ordnades 2.11. 2022. Se bandinspelningen här. 
Tillfällets presentationerna (på finska) finns här.