Utvecklingsprogrammets presentationsmaterial och bilagor

Utvecklingsprogrammet följer Helsingfors stadsfullmäktiges principbeslut, på basis av Helsingfors Hamns koncentreringsscenario.

I Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 fortsätter man också att genomföra de beslut som fattats om investering i hamnverksamheterna.