Västra hamnen – Hamntunnel och modern terminal

Västra hamnen förbereds för att ta emot all trafik på Tallinnrutten. En förutsättning för koncentreringshelheten av hamnverksamheterna och första skedet är bygget av hamntunneln mellan Västra hamnen och Västerleden. Tunneln förbättrar avsevärt fordonstrafikens förbindelser till hamnen.

Hamntunneln förbättrar Västra hamnens tillgänglighet.

Hamntunneln flyttar Västra hamnens godstrafik och en betydande del av hamnens personbilstrafik i Busholmen och Gräsviken under jord. Den förbättrar luftkvaliteten, minskar trafikbullret och gör det smidigare att röra sig på Busholmen.

I och med koncentreringen minskar biltrafiken i Södra hamnen och Skatudden och trafiken i centrumområdet blir smidigare. 

Koncentreringen av Tallinntrafiken till Västra hamnen sker 2028.

Hamntunneln förbättrar Västra hamnens tillgänglighet

Hamntunneln, som betjänar all trafik i Västra hamnen, förbättrar avsevärt Västra hamnens tillgänglighet. 

Hamntunneln används i framtiden av

  • all tung trafik i Västra hamnen samt
  • personbilstrafiken mellan hamnen och Västerleden.

När tunneln är klar använder ungefär hälften av Västra hamnens personbilstrafik hamntunneln så att trafiken flyter smidigt mellan hamnen och Västerleden. Personbilar på väg norrut eller österut kommer sannolikt att använda gatunätet även i framtiden. Gatunätet i Busholmen blir dock lugnare när hamnens långtradartrafik flyttar till tunneln.

Ny terminal och mer fältutrymme

Koncentreringen av Tallinntrafiken främjas också av den nya Västra terminalen 1 (T1), som inkluderar passagerar- och kontorslokaler samt kommersiella tjänster. Målet är att förbättra passagerarupplevelsen och producera tjänster för såväl passagerare, kontorsanvändare som invånare och stadsbor.

Dessutom utvidgas kaj- och fältutrymmet i Västra hamnen. Förändringarna för med sig välbehövligt ytterligare utrymme till hamnområdet, så att trafikens rytm inom hamnområdet bättre kan anpassas efter t.ex. fartygens tidtabeller. 

Hamnverksamheterna effektiviseras också genom automatisering, digitalisering samt miljöpåverkanskontroll. 

Västra hamnen och hamntunnel.

Miljökonsekvensbedömningen för utvidgandet av hamntunneln och Västra hamnen inleds i oktober 2022

Kontaktmyndigheten informerar om anhängighet för Västra hamnens MKB-program på sin webbplats och i tidningar i projektets verkningsområde. Där berättas hur man kan få veta mer om programmet och hur man kan kommentera det. 

Läs mer om Västra hamnens MKB.