Ennakkokyselyn ehdot / Terms for the Advance inquiry

100T:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetuksen määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan.
100T:
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed.

100V:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetusten määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan.
100V:
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed.

T1:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetusten määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan. Tavaraerä viedään välittömästi pois satama-alueelta.
T1 :
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed. The shipment must be immediately transported away from the port area.

T2:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetusten määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan. Tavaraerä viedään välittömästi pois satama-alueelta. Tavaraerää ei saa nostaa aluksesta putoamisvaaran vuoksi, vaan se on siirrettävä aluksesta peräportin kautta.
T2 :
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed. The shipment must be immediately transported away from the port area. The shipment must not be lifted from the ship due to the risk of falling. Instead, it must be transferred via the ship’s stern port.

V1:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetusten määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan. Tavaraerä tuodaan satamaan vasta sitten, kun se voidaan välittömästi lastata alukseen. Tavaraerää / konttia ei saa nostaa ro-ro alukseen (putoamisvaara), vaan se on lastattava laivaan peräportin kautta.
V1:
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed. The shipment must be brought into the port only when it can be immediately loaded onto the ship. The shipment/container must not be lifted onto the ro-ro ship (risk of falling). Instead, it must be loaded via the ship’s stern port.

V2:
Vaarallisista aineista annettuja lain ja asetusten määräyksiä sekä satamajärjestystä noudatetaan. Tavaraerä tuodaan satamaan vasta sitten, kun se voidaan välittömästi lastata alukseen.
V2:
The legal provisions on hazardous materials and the port regulations must be followed. The shipment must be brought into the port only when it can be immediately loaded onto the ship.