Länsiterminaali 2 ympäristöä säästävät ratkaisut

Helsingin Jätkäsaaren alueen rakentumisen yhteydessä myös siellä sijaitseva Länsisatama uudistuu. Sataman uudistamisen yhteydessä Jätkäsaaren kärkeen avattiin helmikuussa 2017 uusi matkustajaterminaali kasvavan matkustaja- ja autoliikenteen tarpeisiin.

Länsiterminaali 2 on vasta toinen Helsingin laivaterminaaleista, joka on alun perin rakennettu matkustajaterminaalikäyttöön. Nyt suunnittelussa on pystytty huomioimaan mahdollisimman hyvin mm. erilaiset ympäristönäkökohdat.

alusten jätevedet

Myös uusille laitureille rakennettiin mahdollisuus jättää alusten jätevesiä suoraan kunnalliseen jätevesijärjestelmään.

 

automooring

Automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä toisella laiturilla säästää paitsi aikaa, myös vähentää alusten polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä.

 

aurinkoenergia

Matkustajakäytävän katolle asennetut 156 aurinkopaneelia tuottavat ympäristöystävällistä sähköä  matkustajaterminaalin led-valaistusta varten.

 

maasähkö

Uusille laitureille varattiin valmiudet tarjota varustamoille paikallista melua ja ilmanpäästöjä vähentävää maasähköä.

 

LNG

Satamassa on myös mahdollisuudet LNG:n eli nesteytetyn maakaasun tankkaamiseen. LNG-laivojen pakokaasupäästöt ja moottorien melu ovat nykyistä laivakalustoa vähäisempiä.
 

automaatio

Automaation lisäämisellä parannetaan sataman ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja vähennetään ruuhkautumista ja tyhjäkäyntiä.

 

julkinen liikenne

Terminaalin hyvät julkisen liikenteen yhteydet vähentävät saatto- ym. liikenteen tarvetta.

 

kenttävalaistus

Kenttävalaistus toteutetaan energiatehokkailla ledeillä.

 

 

kaukolämpö ja -jäähdytys

Terminaalin lämmitys ja jäähdytys hoidetaan Helen Oy:n kaukolämmöllä ja -jäähdytyksellä.

 

 

 

Co financed by EU