Länsisataman kehittäminen

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan ja uusi merellinen Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu kovaa vauhtia. Entiset teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet muuttuvat vähitellen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kaupunginosaksi. Helsingin Satama on tässä työssä mukana ja kehittää Länsisatamaa voimakkaasti.

Käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

Henkilöajoneuvojen lähtöselvityksen porttijärjestelmä 

 • Länsisataman henkilöautoille toteutetaan smart port järjestelmä, jossa laivaan ajavien ajoneuvojen ohjausta automatisoidaan. Sataman ja varustamon tietojärjestelmien rajapintoja integroidaan. Toimintaa tukee uusi esitunnistuspiste, jossa ajoneuvo tunnistetaan ja se mitataan skannereilla. Esitunnistustiedon perusteella ajoneuvo saa ajoneuvokohtaisen opastuksen halutulle lähtöselvityskaistalle ja edelleen halutulle lastauskaistalle. 
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort4 investointihankkeelta. 
 • valmistuminen arviolta 3/2021
 • Käynnissä
   
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Äskettäin valmistuneet hankkeet:

Automooring LJ8 laituripaikalle

 • Helsingin Satama toteuttaa toisen automaattisen laivojenkiinnitysjärjestelmän Länsisatamaan, Länsiterminaali 2 yhteyteen, laituripaikalle LJ8. 
 • Hanke on osa Helsingin ja Tallinnan välisen meriliikenteen sujuvoittamista sekä Euroopan laajuisen Ten-T verkoston kehittämistä. Hankkeelle on saatu tukea EU:n TwinPort3 investointihankkeelta. 
 • Valmis 5/2021
EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T

Aurinkovoimala

 • Länsiterminaali 2 katolle asennettiin uusi aurinkovoimala. Uusiutuvan aurinkoenergian käyttö pienentää suoraan sataman hiilijalanjälkeä, kun se vähentää fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian kulutusta. 
 • Hanke liittyy sataman hiilineutraaliusohjelman toteutukseen.
 • Valmistui 11/2020
   

Länsiterminaaliprojekti

Länsiterminaaliprojektin myötä Jätkäsaaren kärkeen rakennettiin uusi terminaalialue, jonne Länsiterminaali 2 valmistui helmikuussa 2017. Uusi terminaali palvelee nopeaa Helsingin ja Tallinnan välistä laivaliikennettä.

•    terminaalirakennus 12 900 m2
•    kaksi uutta laivapaikkaa
•    350 metriä uutta matkustajakäytävää
•    kolme maihinnoususiltaa
•    kaksoisramppi, joka mahdollistaa lastauksen kahdelta tasolta
•    automooring-laitteet
•    Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen
•    Tyynenmerenkadun eteläpään rakentaminen
•    laajat kenttä- ja maaliikennejärjestelyt

Ympäristöystävällinen terminaali
Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen paransi laivaväylää Länsisatamaan
  
EU:lta 21,4 miljoonaa euroa Helsinki-Tallinna kaksoiskaupungin yhteyksien parantamiseen  

EU:n osittain rahoittama hanke, TEN-T