Länsisataman kehittäminen

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan ja uusi merellinen Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu kovaa vauhtia. Entiset teollisuus- ja satamakäytössä olleet ranta-alueet muuttuvat vähitellen asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kaupunginosaksi.

Helsingin Satama on tässä työssä mukana ja kehittää Länsisatamaa voimakkaasti. Länsiterminaaliprojektin myötä Jätkäsaaren kärkeen rakennettiin uusi terminaalialue, jonne Länsiterminaali 2 valmistui helmikuussa 2017. Uusi terminaali palvelee nopeaa Helsingin ja Tallinnan välistä laivaliikennettä.

Uusi Länsiterminaali 2  tarjoaa sujuvaa matkantekoa vuosittain miljoonille matkailijoille Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä.

Helsingin ja Tallinnan muodostaman "kaksoiskaupungin" välinen laivareitti on yksi maailman vilkkaimmista, ja sen matkustajamäärät kasvavat jatkuvasti.

Sujuvaa reittiliikennettä

Julkisen liikenteen yhteydet uudelle terminaalille ovat sujuvat. Raitiovaunut 7 ja 6T kulkevat oven eteen, ja 2020-luvulla terminaalille kulkee kolme raitiolinjaa. Avarassa terminaalissa on helppo liikkua ja kävelymatkat laivoihin ovat lyhyet.

Länsiterminaali 2 on sujuva myös laivaliikenteen näkökulmasta. Laiturilla LJ7 on otettu käyttöön automaattinen laivojen kiinnitysjärjestelmä, joka pitää laivat laiturissa alipaineen avulla ja kaksoisramppi, jonka avulla ajoneuvoja ajetaan laivaan samanaikaisesti kahdesta kerroksesta.

Länsiterminaaliprojektiin kuuluivat mm.

  • terminaalirakennus 12 900 m2
  • kaksi uutta laivapaikkaa
  • 350 metriä uutta matkustajakäytävää
  • kolme maihinnoususiltaa
  • kaksoisramppi, joka mahdollistaa lastauksen kahdelta tasolta
  • automooring-laitteet
  • Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen
  • Tyynenmerenkadun eteläpään rakentaminen
  • laajat kenttä- ja maaliikennejärjestelyt

 

Ympäristöystävällinen terminaali
Pihlajasaaren kiertoväylän syventäminen paransi laivaväylää Länsisatamaan

 

Länsisatama 2016 - 2017
Liikennejärjestelyjen rakentaminen on kesken ja Länsistaman alueella on työnaikaiset liikennejärjestelyt osittain syksyyn 2017 saakka.

Länsisatamassa käynnissä olevat hankkeet

Kentät

Helsingin Satama Oy:n omajohtoiset infratyöt
Valmistuu 12/2017

Tulevat hankkeet

Pysäköintitalo P1
Suunnittelu 2017
Rakentaminen 2018 - 2019

LJ8 sivuramppi
Rakentaminen kevät 2018

 

Co financed by EU