Risteilyliikenteen kehittäminen

Kansainvälisen risteilyliikenteen pääpaino on koko 2000-luvun ajan siirtynyt Eteläsatamasta Länsisatamaan aluskoon kasvaessa. Nykyisin jo noin 90 % kansainvälisistä risteilymatkustajista tulee Helsinkiin Hernesaaren  laiturien kautta.

Melkin laiturin käyttö Helsingin Sataman risteilyalusliikenteen käytössä on päättynyt vuoden 2018 lopulla. Se korvattiin uudella Hernesaareen rakennetulla LHD-laiturilla, joka valmistui keväällä 2019 aiempien Hernesaaren laitureiden jatkeeksi ja lähinnä isojen risteilyalusten käyttöön.

Risteilyliikenteen palvelut keskitetään Hernesaareen

Matkustaja- ja miehistöpalvelut voidaan hoitaa entistä tehokkaammin, kun risteilylaiturit ovat toistensa läheisyydessä. Hyvillä raitiotieyhteyksillä tullaan helpottamaan matkustajien liikkumista kaupungin keskustaan.

Hernesaareen kaavoitetaan merellistä asuinaluetta, jolle leimansa antavat monipuoliset veneilypalvelut ja kesäisin kansainvälinen risteilyliikenne.

Kuva: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, osayleiskaavaesitys 5/16
Kuva: Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, osayleiskaavaesitys 5/16