Eteläsatama – Tukholman liikenne jatkuu 2030 asti

Keskittämisohjelman myötä nykyinen Ruotsiin suuntautuva liikenne siirtyy Eteläsatamasta Katajanokalle ja satama suurelta osin vetäytyy Eteläsatamasta. Tämä avaa kaupungille mahdollisuuksia uudistaa Eteläsataman aluetta osaksi julkista kaupunkitilaa. Suunnitelmat toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja toteutuksen vaiheet on suunniteltu siten, että Arkkitehtuuri- ja design-museon rakentaminen Eteläsatamaan on mahdollista.

Eteläsatamassa Makasiiniterminaali puretaan ja Satama siirtää Olympiaterminaalin ja Satamatalon kaupungille uuteen käyttöön kehittämisohjelmakauden loppupuolella. Siihen asti Eteläsatama palvelee Tukholman laivaliikennettä kuten tähänkin saakka.

Kansainvälisen risteily- ja mahdollisen pika-alusliikenteen tarpeet kuitenkin huomioidaan tulevassakin maankäytössä.

Kehittämisohjelman valmistuttua Eteläsatama toimii pienten ja keskisuurten risteilyalusten satamana.

Pietarin liikenne varaudutaan hoitamaan Eteläsatamassa tilapäisesti 2020-luvun puolivälissä, kun Länsisatamassa rakennetaan uutta Länsiterminaali 1:tä. Pietarin laivalinjaa palvelemaan rakennetaan väistötilat Makasiinilaiturille.