Kehittämisohjelman aikataulu

Helsingin Sataman kehittämisohjelma on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2021- 2030. Kaupungin ja Sataman yhteinen toteuttamispolku on suunniteltu siten, että Arkkitehtuuri- ja design-museon rakentaminen Eteläsatamaan on mahdollista 2024 -2026.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan osa kerrallaan, ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja hallitusti. Edellinen hanke vaikuttaa aina seuraavaan. Järjestelyt yhdessä satamanosassa vaikuttavat järjestelyihin muissa satamanosissa, eikä kokonaisuutta voi pilkkoa erillisiin osiin. Esimerkiksi matkusta-autolauttaliikenne Eteläsatamassa on käynnissä siihen saakka, kun Katajanokan järjestelyt ja Länsisataman satamatunneli ovat toteutuneet.

Ensimmäinen vaihe: Länsisatama valmistellaan ottamaan vastaan koko Tallinnan liikenne.

Ensin Länsisatama valmistellaan ottamaan vastaan koko Tallinnan liikenne. Ensimmäiset toimenpiteet ovat satamatunnelin rakentaminen sekä käytettävissä olevan laituri- ja kenttätilan kasvattaminen Länsisatamassa. 

Vasta sitten seuraavat Katajanokan ja lopulta Eteläsataman muutokset. Katajanokalla uusitaan terminaali ja keskitytään Tukholman liikenteeseen. Eteläsatamassa puretaan Makasiiniterminaali ja Satama jättää Olympiaterminaalin ja Satamatalon kaupungille uuteen käyttöön. Eteläsatamaan jää satamatoimintojen osalta ainoastaan kansainvälistä risteilyliikennettä sekä varaus mahdolliseen pika-alusliikenteeseen.