Kehittämisohjelman ympäristövaikutukset

Ympäristönäkökulmat ohjaavat sataman arkityötä sekä kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä. 

Helsingin sataman ympäristövaikutukset liittyvät kiinteästi siihen, minkä tyyppisiä aluksia ja ajoneuvoja satamassa liikennöi, ja miten tehokkaita toiminta ja liikenneyhteydet ovat.

Kohti hiilineutraalia toimintaa

Helsingin Satama on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalia toimintaa. Ohjelman tavoitteena on, että satamayhtiön omat hiilidioksidipäästöt nollautuvat vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti satama tukee omilla toimillaan asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan niin, että alusten ja raskaan liikenteen päästöt vähenevät. Myös satama-alueiden työkoneiden päästöjä vähennetään merkittävästi.  

Satama-alueen CO2- päästöt muodostuvat alusliikenteestä (n. 80 % vuosittaisista kokonaispäästöistä), kumipyöräliikenteestä, työkoneista sekä satamayhtiön omasta toiminnasta sekä aluksille ja hinaajille myydyn maissa tuotetun sähkön tuotannosta.
Tutustu Hiilineutraali Satama -manifestiin tarkemmin täällä.

Helsingin kaikilla satamanosilla on ympäristönsuojelulain mukaiset, voimassa olevat ympäristöluvat. Niillä säädellään mm. satamatoiminnan melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa.

Ympäristövaikutusten hallinnan kautta parempiin ratkaisuihin

Alus- ja ajoneuvoteknologia kehittyy ja mm. uusia energiamuotoja otetaan käyttöön. Kehittämisohjelmakaudella aikana on odotettavissa, että uudistuvien alusten teknologia kehittyy yhä ympäristöystävällisemmäksi liikennöintikonseptin säilyessä mahdollisimman hyvin asiakkaita ja elinkeinoelämää palvelevana.

Ympäristönäkökulmat ohjaavat kehittämisohjelman investointien toteuttamista ja alueiden käyttöä, ja investointihankkeista laaditaan ympäristövaikutuslaskennat. 

Satamatunnelin rakentamisesta ja Länsisataman laiturialueen laajennuksesta tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sen avulla pyritään hallitsemaan hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun ympäristövaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä, tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa etukäteen. 

Lue lisää Satamatunnelin rakentamisen ja Länsisataman kapasiteetin nostamisen YVA:sta.