Länsisatama – Satamatunneli ja nykyaikainen terminaali

Länsisatama ottaa vastaan koko Tallinnan reitin liikenteen. Satamatoimintojen keskittämiskokonaisuuden edellytyksenä, ja ensimmäisenä vaiheena, on satamatunnelin toteuttaminen Länsisataman ja Länsiväylän välille. Se parantaa merkittävästi satamanosan ajoneuvoliikenteen yhteyksiä.

Satamatunneli siirtää Länsisataman tavaraliikenteen ja merkittävän osan sataman henkilöautoliikenteestä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa maan alle. Se parantaa ilmanlaatua, vähentää liikennemelua ja sujuvoittaa liikkumista Jätkäsaaressa.

Keskittämisen myötä sataman autoliikenne Eteläsatamassa ja Katajanokalla vähenee ja keskusta-alueella liikenne sujuvoituu. 

Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan ajoittuu vuoteen 2028.

Satamatunneli parantaa Länsisataman saavutettavuutta

Kaikkea Länsisataman ajoneuvoliikennettä palveleva Satamatunneli parantaa merkittävästi Länsisataman saavutettavuutta. 

Satamatunnelia tulevaisuudessa käyttää

  • Länsisataman raskas liikenne kokonaisuudessaan sekä
  • sataman ja Länsiväylän välinen henkilöautoliikenne.

Tunnelin valmistuttua noin puolet Länsisataman ajoneuvoliikenteestä käyttää satamatunnelia, jossa liikenne kulkee sujuvasti sataman ja Länsiväylän välillä. Henkilöautot, jotka suuntaavat pohjoiseen tai itään, käyttänevät jatkossakin katuverkkoa. Katuverkko Jätkäsaaressa kuitenkin rauhoittuu, kun sataman rekkaliikenne siirtyy tunneliin.  

Uusi terminaali ja lisää kenttätilaa

Tallinnan liikenteen keskittämistä edistää myös uusi Länsiterminaali 1 (T1), joka pitää sisällään matkustaja- ja toimistotiloja sekä kaupallisia palveluita. Tavoitteena on parantaa matkustajakokemusta, ja tuottaa palveluita niin matkustajien, toimistojen käyttäjien kuin asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön.

Lisäksi Länsisataman laituri- ja kenttätilaa laajennetaan. Muutokset tuovat satama-alueelle kaivattua lisätilaa, jotta satama-alueen sisäistä liikennettä saadaan rytmitettyä tehokkaammin vastaamaan mm. laivojen aikataulutukseen. 

Satamatoimintoja tehostetaan myös automatisaation, digitalisaation sekä ympäristövaikutusten hallinnan keinoin. 
 

Satamatunnelin ja Länsisataman laajentamisen ympäristövaikutusten arviointi alkaa lokakuussa 2022

Yhteysviranomainen tiedottaa Länsisataman YVA-ohjelman vireilläolosta verkkosivuillaan ja sanomalehdessä hankkeen vaikutusalueella. Niissä kerrotaan, miten ohjelmaan voi tutustua ja miten sitä voi kommentoida. 

Lue lisää YVA-menettelystä.

Yhteystiedot

Länsisataman kehittämisohjelman suunnittelu ja rakentaminen 
projektinjohtaja Ari Parviainen, Helsingin Satama Oy
etunimi.sukunimi(at)portofhelsinki.fi
p. 050 0214904