Satamatunnelin ja Länsisataman laajentamisen ympäristövaikutusten arviointi alkoi lokakuussa 2022

Satamatunnelin rakentamisesta ja Länsisataman laiturialueen laajennuksesta tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-menettelyn avulla pyritään hallitsemaan hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kun ympäristövaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä, tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa etukäteen. 

YVA:an saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa: asukkaat, paikalliset toimijat sekä muut viranomaiset kertomalla näkemyksensä siitä, mitä tärkeitä vaikutuksia tulee arvioida ja ovatko tehdyt selvitykset riittäviä.

YVA-menettelyssä on kaksi päävaihetta

1.    Ohjelmavaihe, jossa suunnitellaan mitä vaikutuksia ja toteutusvaihtoehtoja arvioidaan 
=> kootaan YVA-ohjelmaksi (Helsingin Sataman suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tehdään)
2.    Selostusvaihe, jossa valittujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan 
=> kootaan YVA-selostukseksi (Helsingin Sataman arvio hankkeen vaikutuksista, tutkimusten tulokset)

 
Tutustu YVA-menettelyyn videolla. 

Tutustu YVA-menettelyyn ELY-keskuksen sivuilla.

Satamatunnelin rakentamisen ja Länsisataman laiturialueen laajennuksen YVA-yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Yhteysviranomainen tiedottaa Länsisataman YVA-ohjelman vireilläolosta verkkosivuillaan ja sanomalehdessä hankkeen vaikutusalueella. Niissä kerrotaan, miten ohjelmaan voi tutustua ja miten sitä voi kommentoida. YVA-ohjelma on nähtävillä 17.10. - 15.11.2022. 

Länsisataman laajennuksen YVA:n yleisötilaisuus järjestettiin ke 2.11. klo 17. 
Tallenne tilaisuudesta: https://event.videosync.fi/lansisatama-yva