Vuosaaren sataman kehittäminen

Helsingin Satama valmistautuu Vuosaaren sataman meriväylän syventämiseen nykyisestä 11 metrin kulkusyvyydestä 13 metriin. Itämerellä liikkuvien rahtialusten koot ja niiden syväykset ovat kasvaneet entisestä.

Helsingin Sataman Vuosaaren satamassa käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

Väylän syventämishanke

  • Co-financed by the EU
    Vuosaaren satama ja liikennevirasto yhdessä ovat hakeneet aluehallintovirastolta lupaa syventää satamaan johtavaa meriväylää 11 metristä 13 metriin. Myönteinen päätös saatiin kesäkuussa 2017, mutta se ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöstä odotetaan 2019 alussa. 
  • Hankkeelle on myönnetty EU-tukea yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. 
  • Väylän rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi kahden avovesikauden aikana.

Äskettäin valmistui:

  • CP-pistolaiturille rakennettiin jalkaisin kulkeville matkustajille maihinnoususilta. Investointi oli osittain Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa välineen rahoittama. (Upgrading and sustaining the competitive core Baltic MoS link Helsinki-Lubeck)
  • Suljetun satama-alueen liikenneyhteyksiä parannettiin muuttamalla Harbour Road East ja Harbour Road West -teiden risteys liikennevalo-ohjatusta liikennettä sujuvoittavaksi liikenneympyräksi. Työ valmistui 05/2017
  • Metsä Fibre Oy:n Äänekosken sellutehtaan Vuosaareen sijoittuva vientiterminaali valmistui 5/2017. Rautatiekuljetukset Metsä Fibren uudelta Äänekosken biotuotetehtaalta Vuosaaren satamaan alkoivat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.
  • Metsä Fibren valmistuvan terminaalin piha-alueelle rakennettiin pistoraide junakuljetuksia varten. Raiteelle rakennettiin useampia tasoristeyksiä varoituslaitoksineen.
  • Vuosaaren entisen telakan telakka-altaan täyttö ympäröivän kentän tasoon valmistui syys-lokakuun vaihteessa 2016. Alueelle sijoittui tyhjien konttien käsittely- ja varastotoimintoja.

Vuosaaren sataman rakentaminen oli Suomen historian mittavampia yhdyskuntarakentamisen hankkeita ja samalla suurin satamahanke. Avajaisia vietettiin 28.11.2008.