Vuosaaren sataman kehittäminen

Helsingin Satama valmistautuu Vuosaaren sataman meriväylän syventämiseen nykyisestä 11 metrin kulkusyvyydestä 13 metriin. Itämerellä liikkuvien rahtialusten koot ja niiden syväykset ovat kasvaneet entisestä.

 Vuosaaren satamassa käynnissä olevat ja tulevat hankkeet:

Väylän syventämishanke

 • Väylän ja Helsingin Satama Oy:n yhteishankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksien mukaisesti. Ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
 • Ruopattavat maamassat tullaan läjittämään meriläjitysalueelle ja louhe hyötykäyttämään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa.
 • Rakentamisen aikaisia avaikutuksia tullaan seuraamaan hankkeen aikana vesilupien mukaisesti noudattaen ELY-keskuksen hyväksymiä tarkkailuohjelmia.
 • Väylän rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi kahden avovesikauden aikana, uusi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.
 • Hankkeelle on myönnetty EU-tukea yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. 
 • Lue lisää aiheesta Väylän hankesivuilta.
Osittain EU:n rahoittama hanke, logo

Äskettäin valmistui:

 • CP-pistolaiturille rakennettiin jalkaisin kulkeville matkustajille maihinnoususilta. Investointi oli osittain Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa välineen rahoittama. (Upgrading and sustaining the competitive core Baltic MoS link Helsinki-Lubeck)
 • Suljetun satama-alueen liikenneyhteyksiä parannettiin muuttamalla Harbour Road East ja Harbour Road West -teiden risteys liikennevalo-ohjatusta liikennettä sujuvoittavaksi liikenneympyräksi. Työ valmistui 05/2017
 • Metsä Fibre Oy:n Äänekosken sellutehtaan Vuosaareen sijoittuva vientiterminaali valmistui 5/2017. Rautatiekuljetukset Metsä Fibren uudelta Äänekosken biotuotetehtaalta Vuosaaren satamaan alkoivat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.
 • Metsä Fibren valmistuvan terminaalin piha-alueelle rakennettiin pistoraide junakuljetuksia varten. Raiteelle rakennettiin useampia tasoristeyksiä varoituslaitoksineen.
 • Vuosaaren entisen telakan telakka-altaan täyttö ympäröivän kentän tasoon valmistui syys-lokakuun vaihteessa 2016. Alueelle sijoittui tyhjien konttien käsittely- ja varastotoimintoja.

Vuosaaren sataman rakentaminen oli Suomen historian mittavampia yhdyskuntarakentamisen hankkeita ja samalla suurin satamahanke. Avajaisia vietettiin 28.11.2008.