Sosiaalinen vastuu

Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko maan elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Satama toteuttaa palvelutehtäväänsä turvallisesti, luotettavasti ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla.

Helsingin Satama Oy huolehtii omien työntekijöidensä ja lähialueidensa asukkaiden ja toimijoiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. Lakisääteiset työnantaja-, yhteisö- ja ympäristövelvoitteet ovat toiminnan itsestään selvä lähtökohta, mutta tavoitteet ovat korkeammalla ja huomattavasti paremmissa tuloksissa. 

Helsingin Sataman vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan osana vuosikertomusta.

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2022 

Vaikuttava Satama

Helsingin satamatoiminnalla on huomattavat positiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Säännöllisissä vaikuttavuustutkimuksissa arvioidaan muun muassa matkustajien kulutuksen, yritysten investointien sekä kunnallis- ja yhteisöverotuottojen vaikutuksia. 

Paikallisten vaikutusten lisäksi Helsingin satamien kautta kulkevan rahti- ja matkustajaliikenteen vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan. 

Hyvä naapuri

Helsinkiläisten luottamuksen ansaitseminen on yksi keskeisistä Sataman tavoitteista. Luottamusta ja hyvää naapuruutta tavoitellaan ja kehitetään aktiivisella yhteistyöllä satamien lähiyhteisöjen, yritysten ja kaupunginosayhdistysten kanssa sekä viestimällä toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti. 

Turvallinen Satama

Helsingin Satama haluaa olla turvallinen työympäristö omille työntekijöillensä samoin kuin kaikille satama-alueella toimiville työntekijöille.  
Helsingin Sataman työterveys- ja työturvallisuustoiminta on sertifioitu, ja se vastaa ISO 45001 -standardin vaatimuksia.

Tavoitteita Helsingin Sataman työturvallisuustyössä ovat muun muassa

  • nolla työtapaturmaa
  • sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen
  • työturvallisuuskulttuurin kehittäminen.