Vastuullista talouden hoitoa

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Vakaa talous turvaa toiminnan jatkuvuutta ja on perusta vastuulliselle toiminnalle. Pidämme huolta liiketoimintamme kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Tavoittelemme hyvää tulosta, vastuullisesti.

Helsinkiläisenä kaupungin kokonaan omistamana yrityksenä maksamme veromme Helsinkiin ja maksamme vuosittain osinkoa ja vuokria omistajallemme.

Tutustu Helsingin Sataman talouden avainlukuihin täällä.

Taloudellisen vastuun vuosittaisista lopputulemista raportoidaan osana vuosikertomusta.

Tutustu Helsingin Sataman vuosikertomukseen 2022