Helsingin Satama
09.05.2017 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Kari Martiala

Bulkkilaivauksesta haetaan ratkaisua sahatavaran logistiikkaan

Sahatavaran kysyntä ja tuotanto ovat kasvaneet globaalisti, ja kysyntä on lisääntynyt erityisesti Kiinassa ja USA:ssa. Puukauppa käy vauhdilla ja kasvuodotukset ovat huimat. Loviisan satamassa lastattiinkin toukokuun alussa Versowoodin sahatavaraa Kiinaan matkaavaan Ultra Tatio -bulkkialukseen.

Pohjoismaiden suurimman Kiinaan sahatavaraa toimittavan yrityksen, Versowoodin sahat sijaitsevat Vierumäellä, Riihimäellä, Otavalla ja Hankasalmella. Ne tuottavat vuosittain 1300 000 m3 sahatavaraa puurakentamisen raaka-aineeksi. Loviisan satama on Versowoodille hyvä yhteistyökumppani, sillä sahat sijaitsevat sopivalla etäisyydellä, hyvien yhteyksien päässä satamasta.

– Sahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut räjähdysmäisesti ja se aiheuttaa suuria paineita logistiikalle, Versowoodin myyntijohtaja Eero Valio kuvailee.

– Viime kalenterivuonna meidän vientimme Kiinaan oli hieman alle 196 000 m3, eli noin 20 % suomalaisen sahatavaran kokonaisviennistä, noin 1 000 000 m3:sta. Sahatavaraa on kuljetettu tähän saakka Kiinaan konteissa, ja Versowoodin konttitarve on noin 1000 konttia, eli 2000 TEU:ta kuukaudessa.

Kuluvan vuoden tavoite on kasvattaa vientiä 300 000 m3 tasolle, mutta logistiikan ongelmat asettavat haasteita tilausten toimituksille. Valtamerialusten varustamot ilmoittivat tämän vuoden maaliskuussa rajuista toimenpiteistä parantaakseen heikkoa kannattavuuttaan.

– Valtamerivarustamot tekivät viime vuonna valtavia tappioita, ja nyt he ovat lähteneet korjaamaan tilannetta. Valtameriliikennettä on vähennetty, kontteja on tarjolla vähemmän ja hintoja on nostettu rajusti. Myönnettäköön, että konttiliikenne oli tämän vuoden alkuun saakka erittäin halpaa ja ymmärrän, että jotakin oli pakko tehdä. Konttikustannukset nousivat kuitenkin yhdellä kerralla kaksin tai jopa kolminkertaisiksi. Jos sahatavarakuution rahtihintaan on tulossa kerralla 15-20 euron korotus, siihen menee meidän koko katteemme, Valio täsmentää.

– Ja vaikka me maksaisimme sen mitä varustamot pyytävät, kontteja ei ole kuitenkaan tarpeeksi saatavilla meidän tilauskantaamme nähden. Olimme sellaisen tilanteen edessä, että meidän oli pakko tehdä jotakin.

Versowoodin logistiikkajohtaja Sami Heikkisen mukaan yrityksessä päätettiinkin tutkia mahdollisuuksia käyttää bulkkialuksia täydentämässä konttiliikennettä.

Bulkkirahti on tärkeä pilottihanke

Ultra Tatio Loviisan Satamassa
Kiinassa logistiikka satamasta tehtaille on rakennettu konttiliikenteen ehdoin. Bulkkirahti onkin tärkeä pilottihanke, tietää Eero Vallio ja hänen takanaan Ultra Tation komentosillan ulkosiivellä seisovat Sami Heikkinen, Tiina Vepsäläinen ja Tomi Nordström

Loviisan satamassa Ultra Tatio -aluksen ruumaan lastattiin 27 000 m3 Versowoodin sahatavaraa. Kontteihin pakattuna sama kuutiomäärä vastaa noin 600 konttia. Kaikkiaan laivaan mahtuu 45 000 m3 rahtia, joten osa rahdista alukseen Kotkan Mussalon satamassa.

– Kiinalaiset asiakkaat olivat vastaan bulkkikuljetuksia, koska Kiinassa logistiikka on rakennettu satamasta tehtaille konttiliikenteen ehdoin. Bulkkirahti on heillekin ihan uutta, joten tämä on tärkeä pilottihanke, Valio sanoo.

– Täytyy vain toivoa, että kaikki menee hyvin. Vasta kun tavara on siirretty laivasta asiakkaiden varastoihin, voidaan ryhtyä puhumaan jatkosta. Siihen saakka sekin mahdollisuus on olemassa, asiakkaat eivät hyväksy tätä kuljetusmuotoa.

Yli 80 prosenttia Kiinaan matkaavasta Versowoodin sahatavarasta käytetään huonekaluteollisuuden tarpeisiin. Puolet sahatavarasta matkaa suoraan teollisille asiakkaille, puolet kulkeutuvat teollisuuteen välittäjien kautta. Välittäjät myyvät sahatavaran pienemmille toimijoille, joilla ei ole kykyä tuoda itse tavaraa maahan.

– Versowoodin asiakkaille on tärkeää, että puuta on tasaisesti saatavilla. Ostajatkin ymmärsivät, että konttirahtiin ei voida enää luottaa, ja raaka-aine voi loppua tehtailta.

Huonekaluteollisuus on ollut vahvassa kasvussa Kiinassa sen jälkeen, kun maa luopui yhden lapsen politiikasta. Seuraavan 20 vuoden aikana ennustetaankin noin 300 miljoonan kiinalaisen muuttavan maalta kaupunkeihin, joko nykyisiin tai uusiin rakennettaviin kaupunkeihin. Huonekalujen tarve on valtava.

– Jos kaikki menee hyvin ja saamme Kiinasta hyvää palautetta, seuraava kuljetus voi olla jo ensi elokuussa, Valio toivoo.

Matka Kiinaan vie 40 päivää

Loviisan sataman toimitusjohtajan Tiina Vepsäläisen mukaan Kiinan viennin onnistumisella on niin satamalle kuin koko talousalueelle merkittävä vaikutus. Se tuo koko satamakonsernille uutta liikennettä.

– Loviisassa on lastattu vastaavia aluksia jo vuosikymmeniä, tekniikka osataan hyvin, mutta se on uutta, että lasti lähtee Kiinaan asiakkaiden vastaanotettavaksi, Vepsäläinen sanoo.

– Meillä oli 24 henkilöä lastaamassa alusta. Sahatavara lastataan alukseen kehikoilla ja se on taitoa vaativaa työtä, sillä paketit ovat eri kokoisia. Ne asetellaan ruumaan niin, että mukaan mahtuu mahdollisimman paljon tavaraa.

Ruotsalaisen laivanvarustamon, Dalaro Shipping Ltd:n liikennejohtaja Henrik Andersson kertoo, että he ovat aikarahdanneet kuljetukseen viime vuonna Japanissa valmistuneen, 180 m pituisen 38 000 tn:n Ultra Tatio -bulkkialuksen.

– Me tietysti toivomme, että nämä kuljetukset jatkuvat tulevaisuudessa, Andersson sanoo. Ultra Tation matka Suomesta Kiinaan kestää Anderssonin mukaan noin 40 päivää. Alus purkaa lastinsa Kiinassa kahdessa satamassa, Shanghain lähistöllä sijaitsevassa Taicangin satamassa ja Hong Kongin lähistöllä olevassa Nanshaan satamassa.