Helsingin Satama
30.11.2018 //
Teksti:
Heli Koivuniemi
//
Kuva:
Rami Hanafi

Elinvoimaisen ja elämyksellisen solmupisteen rakentaja

Helsingin Sataman tuoreen matkustajaliikenteen liiketoimintajohtaja Sari Nevanlinna näkee sataman keskeisessä roolissa osana matkailuekosysteemiä. Lentoalalta laivaliikenteen pariin siirtynyt Nevanlinna aikoo käynnistää laajat keskustelut sataman ympäristön ja palvelutoiminnan kehittämiseksi.

Sari, sinä menet hukkaan täällä, totesi Stora Enson johtaja Pohjois-Afrikassa järjestetyllä aavikkosafarilla.

Avustavana virkamiehenä parikymppisenä toiminut Sari Nevanlinna emännöi viennin edistämismatkoja. Häntä kiinnostivat valtioiden väliset suhteet, maailmankauppa ja kansainvälinen liiketoiminta. 

Hyvin pian Nevanlinna huomasi vahvasti uudistumishakuisen bisneselämän vetävän puoleensa.

Tuloksekasta kehitystyötä

Nevanlinnan ura on soljunut sopivalla sykkeellä. Hän on tarttunut uusiin työtehtäviin, kun sellaisia on tarjoutunut.

– Aiemmat kokemukseni ovat nivoutuneet tulevaan ja olen kokenut, että minulla on ollut jotain annettavaa, Nevanlinna sanoo.

Finnairilla aloittaessaan yritys oli negatiivisessa julkisuuskierteessä ja kannattamaton.

– Firmalla meni huonosti, oli lakkoja ja välit henkilöstön ja työnantajan välillä olivat kireät.

Silloisen toimitusjohtajan Mika Vehviläisen ympärille rakennettu ydintiimi vei kehityshankkeita läpi. Tavoitteena oli saada bisnes kannattavaksi ja asiakaskokemus paremmaksi.

– Ensimmäiset vuodet teimme kustannusten karsintaa ja liiketoiminnan kehittämistä laajalti ympäri yhtiötä. 
Vuosistaan Finnairilla Nevanlinna oppi, miten kehittää liiketoimintaa isossa pörssiyhtiössä ja miten ihmiset saadaan uudistuksiin mukaan.  

Strategisten kehityshankkeiden jälkeen Nevanlinna siirtyi operatiivisiin linjavastuutehtäviin maapalveluiden kehitystyön pariin. Asiakaskokemusyksikön johtoryhmän jäsenenä Nevanlinna paransi lentomatkustajien matkustuskokemusta ja vastasi Finnairin kannattavimmasta liiketoiminnasta, lisäpalveluista.

– Kehitin palvelu- ja tuoteportfoliota. Työ palkittiin. Finnair sai lisäpalveluista lentoalan kirkkaimmat palkinnot Future Travel Experience Awardsissa vuosina 2017 ja 2018. 

– En ollut suunnitellut lähteväni Finnairilta. Kiinnostus Helsingin Satamaa kohtaan kuitenkin kasvoi, kun kuulin uudesta strategiasta ja visiosta tavoitella maailman toimivimman sataman konseptia.

Nyt Helsingin Satamasta ja sen ympäristöstä on muodostunut Nevanlinnalle missio.

Kuunteleva ja uudistushaluinen johtaja

Johdon uudistuminen herättää aina mietteitä. Nevanlinna on ilokseen havainnut, että henkilöstö on ylpeä satamalaisuudestaan. Se on hyvä lähtökohta.

Helsingin Sataman toimitusjohtajaa Ville Haapasaarta ja joulukuun alussa tehtävänsä aloittanutta Sari Nevanlinnaa yhdistää tausta lentoliikenteen parissa. Haapasaaren kanssa Nevanlinna oli neuvotteluasemissa maapalveluiden kehittämisjohtajan roolissa.

”Kiinnostus Satamaa kohtaan kasvoi, kun kuulin uudesta strategiasta ja visiosta tavoitella maailman toimivimman sataman konseptia.”

– Villen tunnen pöydän toiselta puolelta. Minut palkattiin tähän tehtävään varmasti siksi, että lentoliikenteessä on hyviä toimintatapoja ja prosesseja, joita voi hyödyntää myös satamassa, Nevanlinna sanoo.

Keskeistä Nevanlinnan työskentelytyylissä on tuottavuuden, asiakaskokemuksen ja henkilöstön kehittäminen.

Hän ei koe olevansa ylläpitojohtaja vaan viihtyy uudistushakuisissa yrityksissä.

– Modernisointi on dna:ssani vahvana. Se, mikä toimii hyvin, säilytetään.

Tarpeiden kartoitus käynnistynyt

Ensi tilassa Nevanlinna aikoo selvittää, mikä on yleinen tahtotila sataman palvelukokonaisuuksien uudistamisessa. Siinä hän käyttää apunaan henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä: kaupunkia, ministeriöitä ja matkailun asiantuntijoita, joiden kanssa hän aikoo käydä laajoja keskusteluja.

Nevanlinna uskoo, että olemassa olevasta datasta saa myös jalostettua kehitystyössä tarvittavaa hyödyllistä tietoa.

– Kun saa 360-asteen perspektiivin tilanteesta, voi rakentaa kokonaisuuksia, jotka kantavat pitkälle, Nevanlinna linjaa.

Hänellä on tehtävänään varustamoiden, kaupunkilaisten, yksittäisten lomailijoiden ja työmatkalaisten tarpeiden kartoitus: Mitä palveluita satamasta pitäisi löytyä? Mitä odotuksia ja tarpeita eri sidosryhmillä on? 

Lenkkeillessään sataman ympäristössä Nevanlinnan mieltä ovat askarruttaneet laajemmat kysymykset, kuten millainen sataman rooli voisi olla kaupunkilaisten arjessa tulevaisuudessa. 

– Jotta palveluita voidaan kehittää, on ymmärrettävä omistajan tahtotila ja selvitettävä laajalti asiakkaiden tarpeita. Satama on merkittävä toimija yhteiskunnallisesti. Portti Suomeen.

Yksi matkustajien logistiikkaa helpottava seikka on julkisen liikenteen tehostaminen. Olennaista on se, miten sataman asiakkaat ohjataan oikeiden palveluiden tai jatkoyhteyksien äärelle joustavasti.