Helsingin Satama
13.12.2018

Helsingin Sataman toiminnassa positiivista kehitystä

HELSINGIN SATAMAN vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että toiminta on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaajista 33 prosenttia arvioi toiminnan pysyneen ennallaan.

Positiiviseen kehitykseen uskovien osuus on noussut edellisestä tutkimuskerrasta. Viime vuonna vastaavaan aikaan 46 prosenttia arvioi toiminnan parantuneen. 

Vastaajista 86 prosenttia antoi Helsingin Satamalle vähintään hyvän suositteluarvosanan. Kiitettävän suositteluarvosanan antoi 42 prosenttia vastaajista. Asiakastyytyväisyys on parantunut erityisesti tiedottamisen osalta. Asiakkaiden mielikuvat Helsingin Sataman vastuullisuudesta ovat parantuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Satamaa pidetään yhä Itämeren satamien edelläkävijänä ja haluttuna yhteistyökumppanina. 

Niiden vastaajien tyytyväisyys, jotka ovat vastanneet myös edellisellä tutkimuskerralla, on hieman laskenut edellisen tutkimuskerran jälkeen. Erityisesti tyytyväisyys satamakokonaisuuden toiminnan ohjaukseen on laskenut. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti Innolink. Kohderyhmän muodostivat Helsingin Sataman b-to-b-asiakkaat Vuosaaresta ja matkustajasatamista. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2018 puhelinhaastatteluina ja se perustuu 43 vastaukseen.

5 tekijää
Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti … 5 = onnistunut erittäin hyvin