Teknologia
26.11.2021 //
Teksti:
Soili Rajamäki

Intelligence Huntissa opiskelijat etsivät ratkaisuja Vuosaaren sataman yhden portin toteutukseen

Tänä syksynä pyörähti käyntiin jo kahdeksas meriteollisuuden Intelligence Hunt -kilpailu. Tapahtuman järjestää SeaFocus ja Helsingin Satama on jälleen tiiviisti mukana, kun yksi seitsemästä kansainvälisestä opiskelijaryhmästä pohtii parhaita ratkaisuja Vuosaaren sataman yhden portin järjestelmän toteutukseen. 

Helsingin Sataman kehittämispäällikkö Jani Lindroos määrittelee ryhmän tehtävänannon näin: 
– Tärkein tehtävä on selvittää mihin kaikkiin käyttötapauksiin Vuosaaren yhden portin järjestelmän pitäisi taipua. Lisäksi kaivataan ymmärrystä siitä, minkälaisia porttitoimintoihin liittyviä lisäpalveluita sataman käyttäjät toivoisivat ja minkälaisia lisäpalvelujen hinnoittelumalleja voitaisiin ottaa käyttöön.

Opiskelijat haastattelevat Vuosaaren sataman liikenteeseen liittyviä yrityksiä, erityisesti satamaoperaattoreita ja varustamoita. He ovat yhteydessä myös yrityksiin, jotka tarjoavat mm. portteihin ja kulunvalvontaan, punnituksiin, mittaukseen ja muihin lisäpalveluihin liittyviä tekniikoita. 

Mikä yhden portin järjestelmä? 

Tällä hetkellä Vuosaaren satamassa satamaoperaattorilla on omat porttinsa, joilla varmistetaan, että ajoneuvo on oikeassa paikassa sekä tarkistetaan että kuljettajalla on varmasti tarvittavat tiedot ja dokumentit. 

Yhden portin järjestelmä mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman alueenkäytön ja vähentäisi päällekkäistä infrastruktuuria. Se myös voisi mahdollistaa erilaisten lisäpalveluiden hankkimisen silloinkin, kun yksittäiselle portille hankinta ei olisi kannattavaa.

– Jos toiminnot halutaan tehdä keskitetysti, haasteeksi nousee monimutkainen luvituslogiikka, kertoo Lindroos.
– Lisäksi operaattoreiden ja varustamoiden tarpeet lisäpalveluille vaihtelevat suuresti. Ja tietenkin vastuukysymykset esimerkiksi rahdinluovutuksen osalta tulee pohtia tarkasti.

Alan opiskelijat ja yritykset yhteen

Intelligence Hunt-projekti tuo yhteen merenkulkualan yritykset ja kansainväliset opiskelijat ympäri Eurooppaa. 
– Seuraavan sukupolven osaajat ottavat työn alle todellisia yritysten liiketoimintaan liittyviä toimeksiantoja ja hahmottelevat niihin toimivia ratkaisuja. Opiskelijaryhmien mentoreina toimii toimitusketjujen hallinnan, merenkulun sekä laivanrakennusteollisuuden kokeneita ammattilaisia, kertoo kilpailun taustasta SeaFocus’n toimitusjohtaja Ulla Keino.

– Vuosaaren yhden portin järjestelmä on hieno toimeksianto, josta on Helsingin Satamalle apua infran tehokkuuden parantamisessa. Se kartoittaa myös lisäpalvelujen tarjoamista porttien käyttäjille, kertoo sataman Intelligence Hunt ryhmän mentori Frank Kho, jolla on mittava, yli 30 vuoden kokemus konttilogistiikan ja terminaaliteollisuuden parista ympäri maailman.
– On ilo tukea tätä kansainvälistä opiskelijaryhmää, jolla on erilaiset akateemiset taustat. He ovat innostuneita ja hyvin motivoituneita tuottamaan Vuosaaren satamaan tuoreita ja kenties satamaympäristössä poikkeuksellisiakin yhden portin ratkaisuehdotuksia.

Jani Lindroos, Helsingin Sataman kehittämispäällikkö Vuosaaren Gatehouserakennuksen 13. kerroksen parvekkeella.
Jani Lindroos on toiminut Helsingin Sataman kehityspäällikkönä vuodesta 2020 saakka. Intelligence Huntin osallistujilta hän odottaa uusia näkökulmia esimerkiksi siihen minkälaisia lisäpalveluja Vuosaaren porteilla voisi tarjota.

–  Helsingin Satamalle Intelligent Hunt on erinomainen mahdollisuus saada uusia näkökulmia ja samalla esitellä satama-alaa nuorille. Opiskelijoilla ja ryhmän mentorilla on melko vapaat kädet lähestyä ratkaistavaa tapausta. Osa ryhmästä jo vierailikin marraskuussa Vuosaaressa saadakseen paremman kuvan tilanteesta, Lindroos kertoo.

Nyt käynnissä olevassa kilpailussa on mukana kaikkiaan seitsemän opiskelijaryhmää ja yritystä, joiden määrittelemiin tehtäviin parhaita ratkaisuja etsitään. Kilpailun finaali toteutetaan 26.1.2022 hybriditapahtumateknologialla ja voittajat julkistetaan 27.1.2022 Helsingissä, Finnlinesin Star Class -luokan aluksella.