Kestävä kehitys
12.12.2017 //
Teksti:
Mia Weckström
//
Kuva:
Jari Hämäläinen

IntelligenceHunt yhdistää merenkulun ja opiskelijat

SeaFocuksen järjestämä IntelligenceHunt on projekti, joka tuo yhteen sekä merenkulun että opiskelijat. Port of Helsinki oli mukana projektissa, jossa 
opiskelijat tekivät yritykselle kestävää kehitystä tukevan suunnitelman.

IntelligenceHunt -tapahtuma järjestettiin jo toista kertaa marraskuun puolivälissä, tällä kertaa M/S Silja Serenadella. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda alaa tutuksi seuraavalle sukupolvelle, löytää alan osaajat ja tuoda osapuolet yhteen. Marraskuisen tapahtuman teemana oli Save the 7 Seas.

Port of Helsinki oli mukana yhteistyössä kahden opiskelijaryhmänsä kanssa teemalla Kestävät energianlähteet tulevaisuuden merenkululle. 

Jokainen opiskelijaryhmä suunnitteli kestävää kehitystä tukevan idean yhdelle merenkulku- tai satama-alan yritykselle.

– Opiskelijoiden raikkaat näkemykset saavat alalla pitkään olleet ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Me halusimme olla mukana kannustamassa merenkulun tulevaisuuden tekijöitä, kertoo liikennepäällikkö Andreas Slotte, joka toimi opiskelijaryhmien yhteyshenkilönä ja mentorina.

Projekti huipentui finaaliin

Kaksi kuukautta kestänyt projekti päättyi finaaliin, jossa opiskelijoiden ja yrityksen suunnitelmat julkistettiin. Projektiin osallistui 24 opiskelijaryhmää, 85 opiskelijaa eri tieteenaloilta, kuudesta eri maasta. Mukana oli 28 eri kansalaisuutta eri taustoilla.  

Port of Helsingin toiseen opiskelijaryhmään kuuluneet Amal Suleiman ja Baris Düzen ovat molemmat merenkulkualan opiskelijoita ja tavoittelevat Nautical Officer -sertifikaattia Saksan Bremenin ammattikorkeakoulussa. 

Opiskelijoiden suunnitelma koski merenkulkualan kestäviä lähteitä.

– Ehdotimme, että Helsingin Satama keskittyisi nykyistä enemmän LNG-polttoaineiden tankkausmahdollisuuksien tarjoamiseen, koska LNG-polttoaineet ovat osoittautuneet lupaavaksi polttoainemuodoksi sekä kustannusmielessä että kasvihuonekaasupäästöjen, rikkidioksidin ja hiilidioksidin osalta. Lisäksi ehdotimme mobiilikäyttöisten tankkausalusten käyttöön pohjautuvan LNG-aseman perustamista yhdelle satamista, niin pian kuin jo vuonna 2030. Suosittelimme myös yhteistyön tekemistä niin teollisuuden toimijoiden kuin muiden satamien kanssa (erityisesti kehittyvissä maissa sijaitsevien) kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, kertoo Suleiman.

– Pidämme projektia erinomaisena työkaluna opiskelijoille. Meille tarjottiin riittävät tiedot ja kontaktit olivat mielellään vastaamassa kysymyksiimme. Oli myös mielenkiintoista kuulla, minkälaisia haasteita merenkulkuala tänä päivänä kohtaa.

Myös toinen opiskelijaryhmä ehdotti, että nesteytettyä maakaasua käytettäisiin pääasiallisena energialähteenä.

– Merenkulkualalla kaikki voi olla vihreämpää. Tapahtuma osoitti, että yritykset ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja avoimia uusille ideoille, kertoo Manuel Kronseder toisesta ryhmästä, johon kuului hänen lisäksi Derya Atas ja Biswas Kc

Manuel Kronseder on autotekniikan insinööri ja tuli Suomeen alun perin vaihto-opiskelijaksi. Derya Atas opiskelee parhaillaan materiaalitekniikkaa ammattikorkeakoulu Arcadassa ja Biswas Kc opiskeli Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta.

Mukana kiihtyvässä kehityksessä

Ideana on, että kaikki suunnitelmat ovat toteutettavissa. Viime kevään finaalin voittajien suunnitelmaa lähdettiin heti toteuttamaan. IntelligenceHuntin inspiraationa on osaajien yhteen tuomisen lisäksi tiedon jakaminen. 

Tilaisuudessa oli koko teollisen merilogistiikkaketjun kaikki palaset edustettuina. SeaFocuksen ja Port of Helsingin lisäksi mukana yhteistyössä olivat Finnlines, Arctech Helsinki Shipyard, Climeon, DFDS, Steveco, Stena RoRo, National Emergency Supply Agency, Tallink Silja, Varova, MONDI Örebro ja MacGregor. Lisäksi Borenius Attorneys Ltd antoi juridisen panoksensa yritysten käyttöön implementointia silmällä pitäen.

Nämä kaksi toteutettua projektia ja loppukilpailua ovat saaneet positiivista palautetta niin yrityksiltä kuin opiskelijoiltakin. 

– Kolmatta ollaan jo suunnittelemassa. Seuraavan projektin teemaksi tulee Kestävä kehitys ja IIoT (Industrial Internet of Things), jossa haetaan parhaita oppeja alalle eri merenkulun sidosryhmistä, kuten eri teollisuuden aloilta ja palvelualoilta. Finaali järjestetään Göteborgissa kesäkuussa 2018. Tarkoituksena on kiihdyttää alan kehitystä jakamalla parhaita käytäntöjä ja täten vapauttaa yritysten sisäisiä resursseja korporaatioiden strategiseen ja taktiseen työhön, kertoo SeaFocuksen toimitusjohtaja Ulla Keino.