Kestävä kehitys
13.12.2016 //
Teksti:
Timo Hämäläinen

Kannusteet tehoavat

Helsingin Satama vähentää vaikutustaan ympäristöön monin tavoin. Laivaliikenteelle tarjotut kannusteet tehoavat: jo 90 prosenttia risteilijöistä pumppaa jätevetensä kaupungin viemäriverkkoon. Vuosaaren sataman sähkönkulutus on puolittunut kahdeksassa vuodessa.

Helsingin Satama toimii herkässä ympäristössä. Matkustaja-alukset lipuvat Etelä- ja Länsi-satamassa asuinrakennusten viereen suoraan kaupungin sisään. Vuosaaren satamassa lähellä ovat luonnonsuojelualueet ja kesäasutus. Myös Itämeren herkkä luonto on otettava huomioon.

– Meidän on otettava ympäristöasiat tosissamme, jotta voimme toimia hyväksyttävällä tavalla. Ympäristövastuullisuus on yksi arvoistamme, toteaa sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Aino Rantanen.

Ympäristöpäällikkö Aino Rantanen
– Emme halua tyytyä vain lain velvoitteiden täyttämiseen, sanoo sataman laatu- ja ympäristö-päällikkö Aino Rantanen.

Suomessa lainsäätäjä rinnastaa sataman teollisuuslaitokseen. Siksi kaikille satamaosille on haettu ympäristöluvat. Ne määrittelevät raja-arvot ympäristövaikutuksille kuten päästöille ja melulle.

– Emme kuitenkaan halua tyytyä vain lain velvoitteiden täyttämiseen. Teemme yhteistyötä ja kehitämme toimintaa yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, Rantanen sanoo.

Kannustimia risteilijöille

Helsingin Satamassa jokaisella laiturilla on jäteveden vastaanottojärjestelmä. Jo vuonna 2008 Helsingin Satama luopui erillisestä jätevesimaksusta. Siitä lähtien alukset ovat voineet pumpata jätevedet suoraan viemäriverkostoon veloituksetta.

Tänä vuonna Helsingin Satama otti käyttöön pääsääntöisesti risteilyaluksille suunnatun jätevesihuollon hintakannustimen. Nyt risteilyalus, joka jättää satamaan jätevetensä, saa 20 prosentin alennuksen kiinteiden ja öljyisten jätteiden alusjätemaksusta.

– Kannustin toimii erinomaisesti. Kuluvalla kaudella 90 prosenttia risteilijöistä jätti jätevesiä satamaan. Luku on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, Rantanen iloitsee.

Jätevesihuollon kannustimella Helsingin Satama osallistuu Itämerihaasteeseen, jonka Helsingin ja Turun kaupungit sysäsivät liikkeelle vuonna 2007. Haasteen on ottanut vastaan jo yli 200 organisaatioita Suomesta ja muista Itämeren maista. Osallistujat lupaavat tehdä vapaaehtoisia, konkreettisia toimenpiteitä Itämeren hyväksi.

Tulevaisuudessa aluksia saatetaan kannustaa ESI-indeksin (Environmental Ship Index) avulla. Indeksi on jo käytössä eräissä Euroopan satamissa. Indeksin perusteina ovat aluksen rikki-, typpi-, pienhiukkas- ja hiilidioksidipäästöt.

– Alus voi pienentää päästöjä esimerkiksi säätelemällä moottoritehoja. Hyvät pisteet saanut alus voisi saada alennuksia satamamaksuista, Rantanen pohtii.

Varustamot ovat lupautuneet moniin ympäristöhaittoja vähentäviin toimenpiteisiin

Muitakin kannustinjärjestelmiä on käytössä. Satamille ja kuljetusliikkeille on tärkeää, että kannustimet ovat mahdollisia ja käyttökelpoisia kaikille liikennemuodoille.

Energiantehokkuutta paremmaksi

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Helsingin Satama tekee yhteistyötä varustamoiden, liikennöitsijöiden ja satamassa toimivien yritysten kanssa.

Varustamot ovat lupautuneet moniin ympäristöhaittoja vähentäviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi linjaliikenteen alukset käsittelevät jätevetensä siten, että hajuhaitat maihin pumpattaessa vähenevät.

– Viking Linen matkustaja-alukset käyttävät Katajanokan laiturissa ollessaan sähkön tuottamiseen verkkovirtaa apukoneiden sijasta, mikä vähentää päästöjä ja melua. Helsingin, Tallinnan, Tukholman ja Turun satamat ovat sopineet yhteisistä maasähkön tarjoamiseen liittyvistä periaatteista, Rantanen sanoo.

Jätevesihuollon kannustimella Helsingin Satama osallistuu Itämerihaasteeseen

Satamassa toimivilla yrityksillä on iso vastuu hiilijalanjäljen pienentämisessä. Mutta myös satamayhtiö voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tehostamalla energiankäyttöä.

– Olemme onnistuneet pienentämään omaa energiankulutustamme. Parantamalla aluevalaistuksen energiatehokkuutta ja ohjattavuutta, säätämällä lämmitystä ja eräillä muilla ratkaisuilla olemme pystyneet kahdeksassa vuodessa puolittamaan Vuosaaren sataman sähkön kulutuksen.

Vuosaaren sataman melumuurille asennetut aurinkopaneelit kertovat osaltaan pyrkimyksestä kohti pienempiä päästöjä ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.