Helsingin Satama
29.05.2018 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Timo Porthan

”Kuuntelemme tarkasti asiakasta”

Helsingin Sataman uusi toimitusjohtaja Ville Haapasaari painottaa asiakastyytyväisyyden tärkeyttä. 

Tapaamme Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaaren kanssa uudessa Länsiterminaalissa. Eckerö Linen M/S Finlandia karkaa merelle juuri, kun tulemme terminaaliin. Tallinkin M/S Megastar on lähestymässä hetken kuluttua satamaa. Tavallisena arkipäivänäkin  terminaali kuhisee lähestyvää laivamatkaa malttamattomasti odottelevia ihmisiä.

Haapasaari uskoo, että Helsingin Sataman toiminnassa tärkeintä on ylläpitää hyviä suhteita asiakkaisiin sekä kehittää toimintaa yhteistyössä.

– Ne asiat, jotka luvataan, myös pidetään. Se pätee kaikkeen toimintaan niin asiakkaiden, kumppaneiden kuin henkilöstön suuntaan, Haapasaari sanoo.

Jatkuvaa kehitystyötä

Haapasaaren entisessä työpaikassa, Helsinki-Vantaan lentokentällä, rakennustyöt ovat yhä kesken. Lähes miljardin euron investointi on jo hyvässä vaiheessa, joten vetäjä saattoi tarttua uuteen haasteeseen.

– Olisin toki mielelläni nähnyt lentokentän valmistumisen, mutta loppujen lopuksi lentoasema on samankaltainen kohde kuin satama, eikä se ole koskaan valmis. Uusia hankkeita tulee eteen jatkossakin, myös täällä satamassa, hän sanoo.

Lentoliikenne on lisääntynyt parina viime vuonna niin Helsingissä kuin muualla maailmassa. 

– Tyypillisesti lentäminen lisääntyy silloin, kun taloudella menee hyvin. Kun menee vähän huonommin, laivamatkustaminen lisääntyy. Laivapuolella onkin nähty tämän vuoden alussa paljon lentokenttää maltillisempia lukuja.

Hyvät eväät uuteen tehtävään

Haapasaari kertoo kokevansa tietynlaista lukkarinrakkautta merenkulkua kohtaan. Ennen Helsinki-Vantaata hän ehti työskennellä Finnlinesilla 14 vuotta ja nähdä merialaa monesta näkökulmasta: ensin projektitehtävissä metsäteollisuuden kuljetusten myynnissä, sitten vetovastuussa Suomen rahtimyynnissä ja lopulta Itämeren liikenteessä.

– Helsinki-Vantaa vei kuitenkin niin mennessään, että minulla on tiedoissa vähän aukkoja paikkailtavana kuuden vuoden ajalta. Merenkulussa on tapahtunut tänä aikana paljon uutta. On ollut kuitenkin mukava huomata, kuinka paljon samoja hyviä kontakteja on edelleen alalla ja miten hyvin minut on toivotettu tervetulleeksi takaisin merialalle. 

Työpaikan vaihtamiseen innosti myös se, että Haapasaari näkee Helsingin Satamassa kiinnostavia kehityskohteita. Esimerkiksi matkustajasatamapuolella tullaan arvioimaan, millä tavalla asiakastyytyväisyyttä pystyttäisiin entisestään parantamaan sekä olisiko terminaaliin tuotavissa lisää palveluita ja olisiko niille kysyntää. 

–  Haluamme kehittää asiakastyytyväisyyttä aina matkan varaamisesta kotiin paluuseen, hän sanoo.

Perehtymistä toimintaan 

Haapasaari kertoo olevansa johtajana maanläheinen ja helposti lähestyttävä.

– Haluan pitää kaikki kynnykset matalalla. Asiakkaiden suuntaan henkilöstömme on eturintamassa, olipa kyse mistä yhteistyömuodosta tahansa. Meillä on oltava osaavaa ja yhteistyökykyistä henkilökuntaa, joka työskentelee hyvin myös tiiminä. Se välittyy hyvinä tuloksina niin yhtiölle kuin laajemmin koko asiakaskunnalle, Haapasaari sanoo. 

Ensimmäisten työviikkojensa aikana Haapasaari aikoo käydä läpi koko asiakaskunnan ja kuunnella tarkalla korvalla heidän näkemyksiään satamatoiminnasta.

– Samalla tavalla haluan tutustua myös henkilöstöömme ja kuunnella heitä. Keskeistä on huolehtia siitä, että toimintaympäristön muuttuessa meillä on tulevaisuudessakin oikeanlaista osaamista henkilöstössämme.

Kestävää strategiaa kehittämässä

– Teemme kevään ja kesän aikana Helsingin Sataman strategiaa tuleville vuosille. Pohdimme, mitkä ovat painopisteitämme ja keskeisimpiä hankkeitamme tulevina vuosina. Strategiatyötä varten kuulemme sekä asiakkaitamme että omaa henkilöstöämme laajasti, jotta pystymme jatkossa vastaamaan odotuksiin entistä paremmin. 

Matkustajakokemuksen parantaminen on yksi painopisteistä. Loppuasiak­kaan parempi tunteminen, asiakastyytyväisyyden ja -odotusten kartoittaminen sekä niiden pohjalta palvelujen kehittäminen muodostavat rungon tulevalle kehitysohjelmalle. 

Rahtipuolella markkina-aseman vahvistaminen ja sataman tehokkuuden parantaminen niin tilankäytön kuin esimerkiksi tiedonkulun osalta ovat toinen kantava teema tuleville vuosille.

– Erityisesti tällä osa-alueella tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, Haapasaari sanoo. 

Kolmas iso teema on matkustajasatamien liikennejärjestelyjen kehittäminen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, jotta satamalla on jatkossa riittävät mahdollisuudet liikenteen kasvuun. 

– Tämä on osa isompaa kokonaishyötyä, jota meriliikenne niin matkustaja- kuin rahtipuolella tuo kaupungille ja koko kansantaloudelle. 

– Strategioissa monesti on haasteena, kuinka ne saadaan konkretisoitua tekemiseksi. Tavoitteenamme on ylätason strategian määrityksen jälkeen tehdä kullekin kärkihankkeelle konkreettinen toimintaohjelma. Lähtökohtana on, että ensimmäiset konkreettiset askeleet näkyvät asiakkaillemme jo syksyn aikana. 

Digitalisaatio antaa potkua kehitykselle

Digitaalisten palvelujen ja datan hyödyntäminen ovat Helsingin Satamalle läpileikkaavia teemoja strategian toteuttamisessa. Esimerkiksi matkustajapuolella perinteinen lähtöselvitystoiminto siirtyy yhä selkeämmin verkkoon, jolloin sen pitää toimia saumattomasti myös terminaaleissa. Samalla mobiiliapplikaatiolla tulee päästä laivaan saakka. 

Matkustajille tarjottavissa digitaalisissa palveluissa on olennaista miettiä, minkä kanavan kautta heidät tavoitetaan parhaiten. Paras vaihtoehto ei välttämättä ole Helsingin Sataman oma sovellus tai nettisivu, vaan se voi olla jokin yhteistyökumppanin tai
asiakkaan kanava. 

– Rahtipuolella satamassa on tehty paljon hyviä asioita. Isoin asia jatkokehityksessä on se, millä tavalla yhteistä dataa voitaisiin paremmin hyödyntää kaikkien toimijoiden kesken. Datan avulla voidaan sujuvoittaa logistiikkaa vaikkapa noudettaessa yksiköitä satamasta ja tarjottaessa ajantasaista tietoa, Haapasaari miettii.

Digitalisaation ohella ympäristönsuojelu on jatkuvasti kehittyvä osa-alue satamissa.

– Päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, ja kehitys siinä on ilman muuta positiivista. Uskon, että 20 vuoden kuluttua laivoilla on hyvin paljon erilaisia teknologisia tapoja vähentää päästöjä. Hyvä kysymys on sekin, miten satama voi olla tässä mahdollistajana. 

– Sataman toiminnan on oltava vastuullista kaikin puolin, sillä me lunastamme oikeutuksemme niin maantieteellisesti keskeisillä sijaintipaikoilla kuin ylipäätään markkinoilla. Meidän pitää olla näissä asioissa eturintamassa pysyäksemme mukana kilpailussa.