Helsingin Satama
13.12.2016 //
Teksti:
Timo Hämäläinen
//
Kuva:
Timo Porthan

Länsiterminaali 2 kurkottaa merelle

Länsisataman kärkeen nouseva uusi matkustajaterminaali sai syksyn alussa katon päälleen. Työt satama-alueella etenevät vauhdikkaasti.

Terminaalin odotushalli on nostetttu liikenteen yläpuolelle
Uuden terminaalin suuri odotushalli on nostettu liikenteen yläpuolelle. Autot kulkevat laivoihin sen ali.

Uudessa Länsiterminaali 2:ssa kävi lokakuun puolivälissä vilske urakoitsijoidentehdessä yhtä aikaa asennustöitä eri puolilla rakennusta.

– Paljon tapahtuu ja niin pitääkin, jotta rakentaminen pysyy aikataulussa, toteaaHelsingin Sataman Länsiterminaali 2:n rakennusprojektin johtaja Ari Parviainen.
– Lattiat saatiin juuri valettua valmiiksi. Talotekniikan sekä alakattojen asennustyötovat hyvässä vauhdissa.
 
Sisätiloissa on nyt hyvä työskennellä, sillä rakennuksen lämmitysjärjestelmä kytkettiin vastikään päälle. Ulkona Tyynenmerenkadun viertä kulkeva kaukolämpö- ja jäähdytyslinja on saatu jo valmiiksi.
– Vesi- ja sähkölinjan rakennustyöt ovat myös loppusuoralla. Putkistot voidaan pianpeittää ja aloittaa kadun päällysteiden ja terminaalille johtavan raitiotien rakentaminen.
 
Ennen kuin tähän on päästy, on maaperää jouduttu vahvistamaan betonipaalutuksella.Terminaaliin johtavan kadun alueelle on maaperään juntattu kaikkiaan 36 kilometriä paaluja ja lisäksi valettu paalulaattoja niitä sitomaan. Laattoihin kului 2 000 m3 betonia.

Sujuvasti laivaan

Länsiterminaali 2 otetaan käyttöön maaliskuussa 2017. Tuolloin Tallink tuo Helsingin jaTallinnan väliseen liikenteeseen uuden maakaasukäyttöisen matkustaja-aluksen. Uuden terminaalin läpi kulkee ensi vuonna arviolta noin 3,8 miljoonaa matkustajaa.
 
Terminaali 2:en suunnittelun lähtökohtana on ollut matkustajien mahdollisimmansujuva liikkuminen maista laivaan.
 
Terminaalin sivuille rakennetaan uudet matkustajakäytävät. Ne yhdistetään toisiinsaniin, että laiturit ovat saavutettavissa sekä nykyisestä että uudesta terminaaleista. Matkustajakäytävistä matkustajat siirtyvät liikuteltavia maihinnoususiltoja pitkinlaivaan ja laivasta maihin.
 
Uuden terminaalin suuri odotushalli on nostettu liikenteen yläpuolelle. Autot kulkevatlaivoihin sen ali.

Kaksi uutta laituria

Länsiterminaali 2:een on jo aiemmin rakennettu kaksi uutta laituria, jotka palvelevatHelsingin ja Tallinnan välistä nopeaa laivaliikennettä. Autojen lastausta varten laitureille asennetaan parhaillaan hydraulisesti säädettäviä teräksisiä ajoramppeja.
 
Uusi terminaali laituripaikkoineen parantaa Helsingin sataman kykyä palvellalisääntyvää matkustaja- ja rahtiliikennettä. Nykyinen terminaali jatkaa edelleen myös liikenteen välittäjänä.
 
Automooringlaitteet.
Terminaalin toisessa laiturissa on uudet automooring-laitteet, joilla laivat kytketään laituriin.
 
Ajoneuvoliikenne ohjataan 30.5.2016 avatun uuden lähtöselvitysalueen kautta. Autoliikenteen porttijärjestelmässä on varauduttu siihen, että siitä tehdään myöhemmin
automaattinen.Rakennustöiden pysyminen aikataulussa on vaatinut tarkkaa ennakkosuunnittelua ja huolellista toteutusta.
 
– Haastavia tilanteita on tullut eteen aika ajoin, mutta yhteistyöllä niistä on selvitty.Työt ovat sujuneet hyvässä hengessä, Parviainen sanoo.
 
Länsiterminaali 2 suuret lasipinnat
Suuret lasipinnat ja kaarevat muodot hallitsevat terminaalin ilmettä.