Teknologia
12.03.2020 //
Teksti:
Soili Rajamäki
//
Kuva:
Veikko Somerpuro

Lisää tarkkuutta alusten saapumistietoihin

Helsingin Satama on toteuttanut Satamatieto Oy:n kanssa menetelmän, joka ennakoi alusten todellisen satamaan saapumisajan kansainvälisen AIS-järjestelmän tietojen perusteella. Aluksen tulo- ja lähtöajat ovat monelle merenkulun toimijalle oman toiminnan organisoinnin kannalta erittäin tärkeää tietoa. Digiratkaisuilla haetaan toimintaan lisää tehokkuutta.

Aiemmin mm. sataman aikatauluissa on alusten saapumisaika saatu agentin tai aluksen miehistön Portnet-järjestelmään syöttämän arvion mukaan. Nyt tarkkuus paranee, kun saapumisajat ennakoidaan automaattisesti aluksen sijainnin muuttumisen mukaan. Teköäly analysoi historiatietoja alusten liikkeistä, vertaa sijaintia ja nopeuksia ja tuottaa niiden perusteella reaaliaikaisesti päivittyvää ennustetta alusten saapumisajoista.

Satamatieto vie uuden ominaisuuden osaksi PDS-toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin muutkin satamatoimijat voivat sitä jatkossa hyödyntää. Helsingin Satamassa uutta arviointia hyödynnetään mm. sataman internetsivuston alusaikatauluissa, PDS-järjestelmässä sekä Vuosaari Harbour Today -palvelussa.

Kuljetusketjujen sujuvoittaminen digitaalisten ratkaisuiden avulla on yksi Helsingin Sataman tavoitteista sen pyrkiessä kohti visiotaan maailman toimivimmasta satamasta. Satama on mukana myös mm. Traficomin vetämässä Aikatieto-työryhmässä, jonka tavoitteena on laajemmassa mittakaavassa selvittää, miten alusten aikatauluun kohdistuva muutostieto saataisiin kaikkien sitä tarvitsevien osapuolten ulottuville mahdollisimman reaaliaikaisesti eri vaiheissa.