Helsingin Satama
30.11.2018 //
Teksti:
Timo Hämäläinen
//
Kuva:
Lehtikuva

Lisäkaistoja ja pysäköintitaloja Länsisatamaan

Nopeasti kasvanut maaliikenne ruuhkauttaa aika ajoin Länsisataman kaupunginosan lähikatuja. Helsingin kaupunki tutkii erilaisia vaihtoehtoja, joilla liikennettä saadaan sujuvammaksi ja vähennetään asukkaiden kokemaa haittaa.

Länsisataman vieressä olevalla Jätkäsaaren alueella rakennetaan vilkkaasti. Alueelle nousee kokonainen uusi kaupunginosa.

– Kasvuvauhti on kova. Alueelle valmistuu tuhatkunta asuntoa vuodessa. Vuonna 2025 Jätkäsaaressa asuu noin 15 000 asukasta, toteaa Jätkäsaaren aluerakentamisen projektinjohtaja Outi Säntti.

Ennen kuin kaupunki voi luovuttaa uusia tontteja rakentajille, sen pitää rakentaa tonteille kadut ja muu infrastruktuuri valmiiksi.

– Investoimme Jätkäsaaren ja lähialueen katuihin, rantarakenteisiin ja puistoihin vuosittain 5–15 miljoonaa euroa, Säntti sanoo.

Silta Atlantinkadulle

Ensi vuonna kaupungin investoinnit katuverkkoon kohoavat tavanomaista korkeammiksi, kun uuden sillan rakentaminen Atlantinkadulle ja muut isot katuhankkeet käynnistyvät.

Sataman osuus Länsisataman kokonaisliikenteestä on vain kymmenisen 
prosenttia, mutta sen mukanaan tuomat piikit useita kertoja päivässä on haaste.

– Atlantinkadun sillan kautta avautuu kätevä julkisen liikenteen yhteys Ruoholahden metroaseman ja Länsisataman välille. Silta antaa mahdollisuuden rakentaa kiertävä raitioyhteys, joka palvelee alueen asukkaita ja Länsisataman matkustajia. Myös henkilöautot voivat käyttää tätä reittiä, Säntti kertoo.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan uusi silta oli tarkoitus rakentaa vasta vuonna 2025. Hankkeen toteutusta päätettiin kuitenkin aikaistaa, koska alueen rakentaminen on edennyt ennakoitua joutuisammin ja samalla liikenne on lisääntynyt. 

– Alueella on satsattu julkiseen liikenteeseen todella paljon. Asukkaiden ja sataman matkustajien käytössä on kolme ratikkalinjaa ja lisäksi yksi ylimääräinen linja ruuhka-aikoina. Laivaterminaalien kautta kulkee nyt kaksi, Atlantinkadun sillan valmistuttua kolme linjaa. 

Asukkaiden ja yritysten pysäköintiä varten Jätkäsaareen rakennetaan useita pysäköintilaitoksia. Royal Arena Oy suunnittelee pysäköintitalon rakentamista sataman viereen. Nykyisin sataman asiakkaat pysäköivät autonsa sitä varten varatulle kentälle. 

Pullonkauloja auki

Kaikista suunnitelmista huolimatta liikenne tuppaa aika-ajoin ruuhkautumaan Jätkäsaaressa ja sen läheisyydessä. Siksi kaupunkisuunnittelijat ovat yhdessä sataman asiantuntijoiden kanssa selvittäneet, miten liikennettä saataisiin sujuvammaksi.

Esiinnousseista pienistä keinoista kaksi kustannustehokkainta toteutetaan. Hankkeissa rakennetaan sopiviin paikkoihin lisäkaistat, jotka helpottavat sekä poistuvaa että tulevaa liikennettä.

Länsisataman kaupunginosan läpi kulkee huomattava osa lännestä kantakaupunkiin suuntautuvasta työmatkaliikenteestä. Sataman osuus alueen kokonaisliikenteestä on vain kymmenisen prosenttia, mutta sen mukanaan tuomat piikit useita kertoja päivässä on haaste.

– Olemme paikallistaneet kaksi pullonkaularisteystä. Tavoitteena on löytää ratkaisu ongelmaan ensi kevään aikana ja valmistella samalla yleissuunnitelma uusista liikennejärjestelyistä ja täydennysrakentamisesta, Säntti sanoo.

Älykästä liikennettä

Länsisataman kautta kulkee matkustajien ohella myös paljon rahtiliikennettä. Tällä hetkellä saapuva rahtiliikenne tulee satamaan sen länsilaitaa pitkin, Länsisatamankadun ja Atlantinkadun kautta. Ensi vuonna rahtiliikenne ohjataan Tyynenmerenkadulle sataman itälaidalle.

– Tarkoituksena on ohjata sataman raskas liikenne pois Jätkäsaaren katuverkosta mahdollisimman pian suljetulle satama-alueelle. Näin Jätkäsaaren katuverkko jää pääasiassa muille käyttäjille, Säntti sanoo.

Kaikkien infrastruktuuri-investointien lisäksi liikennettä saadaan sujuvammaksi erilaisilla liikenteen ohjauskeinoilla. Älykkäillä järjestelmillä voidaan esimerkiksi ohjata liikennevaloja ja tuottaa autoilijoille informaatiota, jonka avulla he voivat valita parhaan reitin satamaan.