Alukset
15.12.2015 //
Teksti:
Arja Vartia
//
Kuva:
Varustamot ja Arja Vartia

LNG-käyttöiset alukset yleistyvät

Tallink Grupp ja Containerships ovat tilanneet uusia LNG-käyttöisiä aluksia. Vaikka hintaero meridieseliin on kaventunut, molemmissa yhtiöissä nähdään LNG tulevaisuuden energiamuotona pienempien päästöjen vuoksi.

Meyer Turun telakakalla oli elokuun alussa juhlallinen tunnelma, kun isossa vesialtaassa pinnan alla olevaan paksuun teräslevyyn upposi leikkurin piikki. Kipinöiden lennellessä teräslevystä irtosi kappale AS Tallink Gruppin uuteen LNG matkustaja-autolauttaan. Sen lopullinen paikka on laivan kyljessä.

Halukkaat kutsuvieraat, rakentajat ja suunnittelijat sekä Tallink Gruppin edustajat saivat kirjoittaa nimensä laattaan, joka myöhemmin kiinnitetään valmiiseen alukseen.

Tallink Gruppin toimitusjohtaja Janek Stalmeister totesi, että rakenteilla oleva laiva toimii edelläkävijänä Helsinki−Tallinna-reitin uuden sukupolven nopeille autolautoille.

Tyytyväisiä olivat tietysti telakan edustajatkin, joilla tällä hetkellä on historian paras tilauskanta.

– Tämä tilaus lisää vuonna 2016 Turun telakan tuotantoa 30 prosenttia vuoden 2015 tasoon verrattuna, Meyer Turku Oy:n toimitusjohtaja Jan Meyer kertoi.

Tallinkin alus on toinen Turussa rakennettava LNG-alus. Tähän laivaan tulee uudempia ratkaisuja kuin Viking Linen Graceen, kertoivat telakan edustajat. Muun muassa polttoainetankit on sijoitettu laivan sisälle. Gracessa ne ovat laivan peräosassa.

Containerships on tilannut kuuden LNG-käyttöisen aluksen sarjan.
Containerships on tilannut kuuden LNG-käyttöisen aluksen sarjan.

Uusi laiva on noin 212 metriä pitkä ja sen bruttovetoisuus on 49 000 tonnia. Uutta henkilökuntaa tarvitaan noin 300 palvelemaan 2 800 matkustajaa. Matka-aika reitillä on kaksi tuntia, 27 solmun käyttönopeudella.

Laiva maksaa noin 230 miljoonaa euroa. Tallink rahoittaa tilauksensa Nordea-pankin myöntämällä ja Finnveran takaamalla 184 miljoonan pitkäaikaislainalla.

Alus käyttää polttoaineenaan LNG:tä ja täyttää uudet, tiukemmat ECA-alueita ja Itämerta koskevat päästörajoitukset. Se on muita, jo liikenteessä olevia Tallinkin pikalaivoja huomattavasti energiatehokkaampi. Siihen auttaa rungon muoto, joka pienentää vastusta. Alus voi liikennöidä myös jääolosuhteissa.

Lastaus ja purku tehokkaasti

Nopean liikenteen onnistumiseksi suunnittelussa on kiinnitetty huomiota tehokkaaseen ja nopeaan purkuun ja lastaukseen satamissa.

– Meriliikenteen tiukentuneet ympäristövaatimukset huomioon ottaen LNG oli meille looginen valinta. Muut aluksemme käyttävät vähärikkistä polttoainetta, mutta halusimme uudesta aluksestamme vielä ympäristöystävällisemmän, kertoo viestintäjohtaja Luulea Lääne.

LNG:n ja meridieselin hintakehitys
Meridieselin ja LNG:n keskiarvohinta eri satamissa laivaan toimitettuna. Polttoaineiden hintaero on viime kuukausina pienentynyt

Neuvottelut siitä, missä laivan tankkaus tapahtuu, ovat vielä kesken.

Aluksen rakentaminen on edennyt aikataulussa. Kölinlasku on suunniteltu loppuvuoteen 2015 ja valmiin aluksen toimitus alkuvuoteen 2017.

Uusi nopea alus saa myös uuden terminaalin Länsisatamaan. Kun autot pystytään ajamaan laivaan kahden lastaussillan kautta, kääntymisaika satamassa lyhenee kahteen tuntiin. Parannuksia terminaaleihinn ollaan suunnittelemassa myös Tallinnan päähän.

Containershipsille kuusi LNG alusta

Myös konttiliikenteeseen tulee uusia LNG-aluksia.

Fleet manager Pekka Jänrnefelt Containerships Ltd:stä kertoo, että yhtiöllä on tilauksessa kuuden LNG käyttöisen, 1400 TEU:n jäävahvisteisen sisaraluksen sarja. Alukset rakennetaan Kiinassa. Ensimmäinen tulee liikenteeseen vuoden 2017 alussa. Seuraavat valmistuvat 3–4 kuukauden välein.

LNG:n tarjonta Euroopassa tulee lisääntymään merkittävästi.

– Kyseessä on pitkän aikavälin investointi. Alukset rakennetaan liikennöimään 20-25 vuotta. Jo muutamassa vuodessa LNG:n tarjonta Euroopassa tulee lisääntymään merkittävästi nykyisestä. Ympäristötietoisuus lisääntyy kaiken aikaa, ja valittu teknologia vastaa parhaiten tähän tarpeeseen, Järnefelt muistuttaa.

Tallinkin uutta laivaa rakennetaan Meyerin Turun telakalla.
Tallinkin uutta laivaa rakennetaan Meyerin Turun telakalla.

Laivoissa on päämoottorina Wartsilän hidaskäyntinen Dual Fuel –moottori. Teknologia on Järnefeltin mukaan lyömätön hiilidioksidipäästöjen, typen oksidien ja pienhiukkasten suhteen kaikista toteutettavissa olevista vaihtoehdoista.

Polttoainevalinnan lisäksi aluksen suunnittelussa on kiinnitetty suurta huomiota polttoainetalouteen. Yhdellä LNG-tankkauksella laiva seilaa noin 4 000 mailia.

– Alusten lisäksi investointiohjelmaamme kuuluvat LNG-käyttöiset rekat eli koko kuljetusketju ovelta ovelle. Tällä hetkellä yhtiöllä on kolme LNG-käyttöistä rekkaa.

Containerships oli edelläkävijä myös rikkipesureiden asentamisessa.

– Liikenteessämme on yhteensä viisi pesurilaivaa. Öljynhinnan romahdus osui samaan aikaan rikkidirektiivin voimaantulon kanssa ja tämä on luonnollisesti heikentänyt investointien kannattavuutta. Pesurien käyttö on silti kannattavaa verrattuna vähärikkisten öljypolttoaineiden käyttöön, Järnefelt kertoo.