Kumppanit
27.04.2017 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Timo Porthan

Loviisan Sataman tulevaisuus näyttää valoisalta

Helsingin satamalla on nyt tarjolla kapasiteettia irtolasteille, kappaletavaralle ja teollisuuden ja kaupan raaka-aineille. Loviisan satamalle yhdistyminen ison toimijan kanssa on avannut uusia mahdollisuuksia.

Vuodenvaihteessa Loviisan satamassa koettiin merkittävä muutos, kun satamayhtiön osake-enemmistö siirtyi Helsingin Sataman omistukseen. Yhteistyön myötä Loviisan tavaravirtojen odotetaan monipuolistuvan ja kesäksi satamaan valmistuu mittava varastoinvestointi.

Loviisan Sataman toimitusjohtajan Tiina Vepsäläisen mukaan Helsingin Sataman myötä Loviisan tunnettuus on kasvanut huimasti ja se on saanut positiivisen vastaanoton.

– Yhteistyömme Helsingin Sataman kanssa on ollut luontevaa ja meillä on selvä roolijako. Pystymme yhdessä tarjoamaan asiakkaiden eri tavaravirroille kokonaispalvelupaketin. Lisäksi markkinoinnissa olemme voineet osallistua esimerkiksi messutapahtumiin, jotka ovat olleet aikaisemmin pienelle organisaatiollemme miltei mahdottomia. 

Loviisa on vahvasti sahatavarapainotteinen, mutta Helsingin Sataman myötä tavaravirtojen odotetaan monipuolistuvan. 

– Olemme tutkineet myös aivan uusia asiakasprojekteja ja pyrimme laajentamaan repertuaariamme. Rakennamme uutta roolia satamana ja sen kautta pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme tulevaisuudessa, hän sanoo.

Loviisan Satama sahatavaraa
Noin puolet Loviisan sataman kuljetuksista muodostuu sahatavarasta. Toisen puolen täyttävät vilja- ja sementtikuljetukset.

Tällä hetkellä sahatavaran osuus sataman liikenteestä on yli 50 prosenttia ja vilja ja sementti muodostavat lähes toisen puoliskon. Loviisa on ollut konventionaalisessa lastauksessa Suomen suurin sahatavaran lastaussatama. Sementtiä kulkee Loviisan kautta esimerkiksi pääkaupunkiseudun rakennusprojekteihin. Sataman vuosittainen liikennevolyymi on reippaat
500 000 tonnia. 

– Toivomme sahatavaran ja viljan määrien kasvavan selvästi jatkossa. Valtion omistama Suomen Viljava on laajentamassa viljan varastointiaan alueella. Aikaisemmin, 1980-luvulla rakennetun viljasiilon täydennykseksi alueelle valmistuu loppukesään mennessä kolme uutta suurta varastorakennusta. Suuren investoinnin myötä nykyinen 60 000 tonnin viljavarasto tulee kasvamaan 40 000 tonnilla. Viljava on käyttänyt tähän saakka sataman varastotiloja lisäkapasiteettina, joten uusien varastojen myötä varastotiloja vapautuu myös muiden asiakkaiden käyttöön.

– Viljavan tavoitteena on kaksinkertaistaa Loviisan kautta liikkuvat viljakuljetukset. 

Hyvä sijainti pääväylien lähellä

Vepsäläinen korostaa Loviisan sataman hyvää sijaintia, se sijaitsee pääväylien ja ruuhkattomien yhteyksien lähellä, aivan Helsingin kainalossa. Loviisasta on hyvät tie- ja rautatieyhteydet kaikkialle Suomeen.

– Pienenä satamayksikkönä pystymme operaattorin kanssa tarjoamaan yksilöllisesti räätälöityjä palveluja. Voimme vuokrata asiakkaalle maa-alueen tai rakentaa tarvittavat investoinnit avaimet käteen -periaatteella, Vepsäläinen kuvailee.

– Nordström Groupiin kuuluva satamaoperaattori LFS – Lovisa Forwarding & Stevedoring puolestaan tarjoaa lastaus-, varastointi- ja jakelupalveluja, muita lisäarvopalveluita tuotetaan joustavasti tavarantoimittajan toivomusten mukaisesti. LFS vuokraa työvoimaa ja tekee alueella muun muassa kokoonpanotyötä. Sataman alueella toimivista yrityk­sistä esimerkiksi massiivipuisia elementtejä rakennusteollisuuden tarpeisiin työstävä Timberpoint työllistää osaltaan LFS:n henkilöstöä ja hyödyntää yhtiön laitteistoja.

Väylän syventäminen suunnitteillaLoviisaan voi saapua isommallakin aluksella, kokolastaus aina 25 000–30 000 tonniin saakka. Satamassa on käynnissä Liikenneviraston hankesuunnittelu, jossa nykyinen 9,5 metrin väylä syvennettäisiin 11 metriin. Asiaa tutkitaan tulevan kesän aikana. Uusi väylä mahdollistaisi suurempienkin laivojen lastauksen täyteen.