Kestävä kehitys
17.11.2020 //
Teksti:
Saara Pellikka ja Satu Pasanen
//
Kuva:
Saara Pellikka

Muovijätteen yhteiskeräyspilotilla pyritään pienempiin ympäristövaikutuksiin Vuosaaren satamassa

Miten muovien kierrätystä yritysalueilla voisi tehostaa? Sitä selvitetään käytännössä Helsingin Sataman, Helsingin kaupungin ja VTT:n sekä yrityskumppanien yhteisessä pilotissa Vuosaaren satamassa. Yhdessä hoidetulla, entistä tehokkaammalla muovinkierrätyksellä halutaan pienentää yritystoiminnan ympäristövaikutuksia ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. 

”Satamassa toimivia yrityksiä haastatellessamme saimme viestejä tarpeista kierrättää muoveja ja keskittää jätehuoltoa. Muovien koe- ja yhteiskeräys on yritysalueilla verrattain uutta toimintaa, joten päätimme ryhtyä käytännön pilottiin”, kuvailee kokeilun syntyhistoriaa projektiasiantuntija Saara Pellikka Helsingin kaupungilta.

Muovipilotin avajaisissa yritysten edustajat seuraavat kun uuden jätepuristimen toimintaa demostroidaan.
Satama-alueen yrityksille ilmaiseen muovipilottiin lähti heti alusta mukaan kuusi Vuosaaren satamassa toimivaa yritystä. Pilotin avajaiset pidettiin 16.11.2020.

Eri jätejakeiden, kuten muovien, lajittelukäytännöt vaihtelevat Vuosaaren satamassa, koska yritykset ovat useimmiten itse järjestäneet jätehuoltonsa. Kierrätys on mahdollista vain, jos alueella syntyvät jätemuovivirrat ovat riittävän suuria ja muovit laadultaan kierrätyskelpoisia. Nyt 16.11.-31.12.2020 järjestettävän koekeräyksen avulla saadaan käytännön tietoa alueella syntyvien muovijakeiden laaduista, puhtausasteesta ja määristä.

Satamayhteisön voimin kohti kestävämpää toimintaa

Mies kippaa muoviroskia jätepuristimeen Vuosaaren satamassa.
Uuteen jätepuristimeen on integroitu älykäs SMART Scale -järjestelmä, joka mahdollistaa jätteiden punnitsemisen ja seurannan yritystasoisesti. Toimintaa kokeilee ALPI-Finland Oy:n Vesa Miettinen.

Muovipilotti on osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta. 

Pilotissa kokeillaan uudenlaista muovien keräystapaa, jossa yritykset toimittavat muovijätteensä satama-alueella sijaitsevalle väliaikaiselle yhteiskeräyspisteelle. Muovit kerätään Europress Group Oy:n SCALETIPPER X1 -jätepuristimeen, johon on integroitu älykäs SMART Scale -järjestelmä. Uusi teknologia mahdollistaa jätteiden punnitsemisen ja seurannan yritystasoisesti.

”On hienoa, että satama-alueen yritykset pääsevät ensimmäisenä testaamaan uutta jätepuristinta käytännössä. Helsingin satamalle on tärkeää mahdollistaa ja tukea asiakkaiden ja sidosryhmien matkaa kohti hiilineutraalimpaa toimintaa”, toteaa Helsingin sataman kestävän kehityksen päällikkö Andreas Slotte.

Helsingin Sataman tavoitteena on tulla kestävän satamatoiminnan edelläkävijäksi sekä oman toimintansa osalta 100 % hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.  

Osa laajempaa konseptointityötä

HNRY-hankkeessa VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja. VTT analysoi pakkaus- ja logistiikkajätevirtoja ja jätemuovin kierrätystä, arvioi yritysalueiden päästöjä ja kehittää yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

”Vuosaaren muovipilotista saamme tutkimukseen perustuvaa arvokasta tietoa HNRY-hankkeessa kehitettävään muovinkierrätyskonseptiin. Satama on ikänsä ja yritystoimintansa takia ainutlaatuinen pilotointialue, josta saatuja kokemuksia voimme hyödyntää muuallakin”, kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.