Kestävä kehitys
13.12.2017

Pienemmillä ympäristövaikutuksilla alennetut aluskäyntimaksut

Helsingin Satama kannustaa varustamoja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia antamalla linjaliikenteen aluksille alennusta aluskäyntimaksuista vuonna 2018. Alennusta voi saada enimmillään kolme prosenttia. Alennusta voi hakea kolmenlaisin perustein. 

1. Vähäpäästöisyydestä. 

Vähäpäästöisyyden voi todentaa esimerkiksi ESI-sertifikaatilla.

2. Matalasta melutasosta. 

Alennuksen saa matkustajasatamissa, mikäli melutaso on alle 105 db. Melutaso tulee todentaa lähtöäänitason mittauksella.

3. Investoinnit ja innovaatiot. 

Alennusta voi hakea myös energiatehokkuuden, ympäristötehokkuuden meluntorjunnan tai muun ympäristövaikutuksia vähentävällä investoinnilla tai innovaatiolla. Alennuksen voi saada kun alus on esimerkiksi vähäpäästöisempi tai energiatehokkaampi kuin mitä laki vaatii tai mitä aluksen keskimäärin ovat, tai alus tekee meluntorjunnallisia toimenpiteitä. Alennukset myönnetään harkinnanvaraisesti erillisten hakemusten perusteella.