Kumppanit
07.06.2020 //
Teksti:
Kari Martiala
//
Kuva:
Timo Porthan

Poikkeusolot luovat uusia toimintamalleja

Koronapandemia on aiheuttanut monenlaisia ongelmia meriliikenteelle. Laivoilla opetellaan nyt uusia toimintatapoja, joita voidaan käyttää hyödyksi myös koronan jälkeen. – Siihen nähden, miten poikkeuksellisissa olosuhteissa on jouduttu toimimaan ja luomaan uusia toimintamalleja, kaikki on saatu sujumaan hämmästyttävän hyvin, ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen sanoo. 

Rahtiliikenteessä kysyntä hiljenee normaalisti keväällä ja kesällä, mutta tänä vuonna sen odotetaan hiljenevän vielä aikaisempia vuosia enemmän. Toiminnan suunnittelu on tällaisissa oloissa poikkeuksellisen vaikeaa.

– Tilannetta pyritään ennustamaan asiakaskysynnän perusteella, mutta asiakkaillakin on normaalia enemmän vaikeuksia arvioida, mikä heidän toimintansa laajuus tulee olemaan ja joutuvatko he supistamaan toimintaansa, ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen sanoo.

ESL:n asiakkaat ovat jatkuvasti pienentäneet raaka-ainevarastojaan ja varustamon on välttämätöntä pystyä toimimaan just-in-time segmentillä. Erityisesti metalli- ja metsäteollisuudelle tämän kaltainen liikenne on tärkeää. 

– Vaikka me emme harjoita linja- tai aikataululiikennettä, teemme hyvin täsmällisiin toimituksiin perustuvaa teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljettamista. Asiakkaat eivät voi eivätkä halua pitää suuria varastoja. Jotta teollisuuden prosessit toimivat, kukaan ei halua ottaa sellaista riskiä, että varustamon toimimattomuuden vuoksi tuotanto jouduttaisiin ajamaan alas tai se pysähtyisi. Siitähän tässä on pitkälti kysymys, Koskinen kuvailee.

Miehistön hyvinvointi on tärkeää

ESL Shippingin kaikki alukset on sekamiehitetty ja esimerkiksi filippiiniläisten merimiesten vaihtoja on jouduttu siirtämään ja heidän törnejään on pidennetty. 

– Vastaavasti Manilassa odottaa porukka, joka haluaisi tulla meille töihin. Lentojen puutteen ja molemmissa päissä vallitsevien karanteenimääräysten johdosta myös henkilökunta on toivonut, että nyt ei tehdä vaihtoja. Pitkän päälle tilanne kuitenkin eskaloituu.

Sama koskee toki myös huoltotoimintaa ja erilaisten korjausmiesten saamista laivoille. Jos tilanne jatkuu vielä pitkään, syntyy korjausvelkaa ja laivoilla joudutaan toimimaan organisaation oman osaamisen varassa.

– Onneksi laivoilla henkilökunnan osaamisen taso on korkea ja sama näkyy myös konttorin puolella. Etäohjauksen ja videoyhteyksien varassa tehdään buuttauksia ja muita huoltotoimia. Joudumme opettelemaan uusia toimintatapoja, joita voidaan käyttää hyödyksi myös koronan jälkeen. Uudemmilla laivoilla moni asia korjataan päivittämällä softaa ja sellaisten ajaminen etänä sisään järjestelmiin on tietysti jonkin verran haastavaa.  

Biopolttoaineita Loviisan kautta

Helsingin Satamassa ESL Shippingin pääasiallinen tuotesortimentti on energian tuonti. 

– Käymme myös aika ajoin Vuosaaressa lastaamassa sellua ruotsalaisen tytäryhtiömme pienemmillä laivoilla. Loviisassa aktiviteetti on kohdistunut pitkälti viljan vientikuljetuksiin.

– Tulevaisuudessa toiveenamme on laivata paljon enemmänkin Loviisan kautta. Viljan ohella olemme osallistuneet Loviisassa myös hiilen kuljetukseen ja tulevaisuudessa biopolttoaineiden kuljetukset tulevat olemaan yksi keskeinen tavaravirta. Ajamme myös kohtalaisen säännöllisesti puutavaraa Loviisasta muun muassa Ranskaan.

Hiilen tilalle löydetty jo uutta

Kun 2000-luvun alkuvuosina energiahiilen kuljetusmäärät olivat parhaimmillaan yli kuusi miljoonaa tonnia vuodessa, vuonna 2018 määrä oli pudonnut jo noin kahteen miljoonaan tonniin. Hiilen tuonti on edelleen voimakkaasti laskusuunnassa. 

– Olemme kuitenkin samaan aikaan onnistuneet löytämään uutta kuljetettavaa ja kasvua. Vuoden 2018 tilastoissa, siis sinä aikana, jolloin ostamamme ruotsalainen AtoB@C-varustamo oli mukana loppuvuoden ajan, hiilen osuus toiminnastamme oli 15 prosenttia ja nyt se on kokonaisuudesta selvästi alle kymmenyksen. 

– Emme näistä syistä ole huolissamme hiilen kuljetuksen päättymisestä aikanaan, mutta toivomme Helsingin päättäjien mahdollistavan kiinteiden biopolttoaineiden merikuljetuksen sitä tarvitseville voimaloille suorinta reittiä Vuosaaren sataman kautta. Mahdollisimman suora merikuljetus on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, Koskinen sanoo. 

Uusien alusten pieni jalanjälki

ESL Shippingissä on määrätietoisesti pyritty ympäristöystävällisyyteen, siihen on investoitu ja henkilökuntaa on koulutettu jatkuvasti.

– Me uskomme, että ympäristöystävällisyys on tulevaisuudessa suorastaan välttämätöntä. Meillä on jo nyt isoja ja merkittäviä pohjoismaalaisia asiakkaita, jotka näkevät merkittävää lisäarvoa siinä, että olemme pystyneet pienentämään hiilijalanjälkeämme. 

”Olemme voineet tehdä ympäristön kannalta hyviä asioita ja samalla organisaatiomme osaaminen on kasvanut.” 

Koskisen mukaan tämä trendi tulee myös jatkumaan. Ympäristöystävällisyyden ohella myös pohjoismaista vastuullista toimintatapaa arvostetaan.

– Siitä voi olla vaikeaa ulosmitata ylimääräisiä euroja, mutta se voi tuoda meille pidemmän ja vakaamman sopimuksen. 

Yksi merenkulun haasteista on hänen mielestään se, että laivat ovat hyvin pitkäkestoisia investointeja, eikä minkään yhtiön uusiutuminen tapahdu hetkessä.

–  Uusiutuminen edellyttää hyvin pitkäjänteistä työtä ja siihen tarvitaan myös varustamon omistajien sitoutumista investointien muodossa. Me tarvitsemme myös niitä asiakkaita, jotka näkevät vastuullisessa ja ympäristöystävällisessä toiminnassa lisäarvoa. 

ESL:n kaksi uusinta laivaa, Viikki ja Haaga herättivät syksyllä 2018 merenkulkupiirien ulkopuolellakin runsaasti positiivista huomiota. 

– Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, miten näiden laivojen myötä kiinnostus organisaatiotamme kohtaan on lisääntynyt, myös työnantajana. Olemme voineet tehdä ympäristön kannalta hyviä asioita ja samalla organisaatiomme osaaminen on kasvanut. Olemme joutuneet opettelemaan uusia asioita, jotka eivät ole aina kovin helppojakaan. 

Arktista osaamista Kanadassa ja Venäjällä

Arktisella alueella operoiminen on ESL Shippingille tuttua puuhaa jo vuodesta 2014.

– Olemme olleet joka vuosi siellä vähintään kahdella suurimmalla aluksellamme. Viime aikoina olemme liikkuneet lähinnä Kanadan arktisella alueella, mutta myös Venäjällä.

Kaksi ESL Shippingin uusinta alusta, Viikki ja Haaga ajoivat neitsytmatkallaan Koillisväylän kautta Itämerelle.

– Se oli uudisrakennustemme lastien kotiuttamiseen lyhin ja selkein tie. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen reittivalintaan ja saimme samalla ympäristöhyötyä ja säästöä asiakkaille. Ja saimme uudet laivamme nopeammin kotiin. Se oli hyvin mielenkiintoinen harjoitus. 

Viikki ESL Shipping
Kaksi ESL Shippingin uusinta alusta, Viikki ja Haaga ajoivat neitsytmatkallaan Koillisväylän kautta Itämerelle. Kuva: ESL Shipping

Väylän taloudellinen merkitys läpipurjehduksen osalta on Koskisen mukaan kuitenkin suhteellisen rajallinen. 

– Minun on vaikeaa nähdä, että sinne syntyisi mitään kovin säännöllistä liikennettä, ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Koillisväylällä on useamman kuukauden ajan vuodesta todella kovat jääolosuhteet. 

Koillisväylällä on kuitenkin edelleen paljon venäläistä infrabisnestä ja rakennushankkeita.

– Venäjällä tarvitaan kaikenlaista tavaraa, eli alueellista kuljetusta tulee varmaan olemaan paljonkin ja mielellämme mekin kasvattaisimme toimintaamme siellä. Venäjä on kuitenkin suorittanut siellä omia protektionistisia toimiaan ja se ei ole helpottanut suomalaisella lipulla toimimista sillä alueella.