Kumppanit
04.11.2021 //
Teksti:
Kimmo Kallonen
//
Kuva:
Eemeli Sarka

Raiteilla Suomeen ja laivoilla Eurooppaan

Helsingin ja Hamina-Kotkan satamat ovat nopeasti kehittyneet merkittäviksi Kaukoidän ja Euroopan välisen transitoliikenteen nivelkohdiksi. Nurminen Logisticsin kilometrin mittaiset junat liikennöivät Aasiasta Venäjän kautta Suomeen ja takaisin ensi vuonna jo lähes joka arkipäivä.

Nurminen Logistics on onnistunut kolmessa vuodessa moninkertaistamaan raidekuljetukset Suomen ja Aasian välillä. Liikenne aloitettiin vuonna 2018 kuukausittain neljällä junalla. Ensi vuoden volyymiksi myyntijohtaja Marjut Linnajärvi ennakoi 20 kuukausittaista junavuoroa eli käytännössä kilometrin mittaista konttijunaa jokaisena arkipäivänä. Kuluvan vuoden alkusyksystä on päästy 15 junan kuukausittaiseen volyymiin.

Suomessa rautatiekontit siirtyvät sujuvasti jatkokuljetuksina sekä muualle Suomeen, Pohjoismaihin että Keski-Eurooppaan Helsingin ja Hamina-Kotkan satamien kautta. Suomen satamista onkin nopeasti kehittynyt merkittävä kauttakuljetusten etappi Kaukoidän ja Euroopan välillä.

– Kun juna on purettu, kontit saadaan vielä saman päivän aikana lastattua eteenpäin, Linnajärvi sanoo.

Junakuljetusten kilpailukyky parantunut

Kuljetusten volyymin nopean kasvun taustalla vaikuttaa muun muassa merikuljetusten nopeasti kohonnut kustannustaso sekä saatavuusongelmat.

Konttien rahdit Kaukoidästä Eurooppaan ovat viisin- jopa kuusinkertaistuneet noin vuodessa, mikä on parantanut junakuljetusten kilpailukykyä. Lentorahtiin verrattuna raiteilla kuljetus on toki hitaampi, mutta selvästi edullisempi.

Kilpailutilanteeseen vaikuttavat myös Puolan rautateillä meneillään olevat uudistustyöt, jotka hidastavat Keski-Eurooppaan suuntautuvaa tavaraliikennettä. Linnajärven mukaan esimerkiksi liikenne Vainikkalan kautta Suomeen ja Hamina-Kotkan tai Helsingin kautta edelleen Eurooppaan on merkittävästi sujuvampaa kuin Puolan kautta, sillä VR pystyy tarjoamaan säännölliset ja aikataulutetut kuljetukset Vainikkalan rajalta.

Lisäksi VR pystyy antamaan konttijunille paremmat aikataulut kuin esimerkiksi Puolan rautatiet tällä hetkellä. Luontevaa etua Suomella on Venäjän kautta kuljetuksissa edelleen myös 160 vuoden takaisesta päätöksestä perustaa Suomen rataverkoston raideleveys samaksi kuin Venäjällä.

Reaaliaikaista seurantaa

Marjut Linnajärvi näkee liikenteen volyymin kasvaneen myös kuljetusten parantuneen luotettavuuden ansiosta. Junat kulkevat nyt sujuvasti, ainakin sujuvammin kuin alkuvaiheessa.

– Yleisin kysymys asiakkailta on se, häviääkö tavaraa matkalla. Nyt voidaan sanoa, ettei häviä. Junat eivät seiso ratapihoilla eivätkä pääsääntöisesti valta kunnanrajoillakaan lukuun ottamatta pysähdystä Kazakstanin ja Kiinan rajaa, jossa raideleveys muuttuu.

Juna kulkee nopeimmillaan Kiinas ta Suomeen 12 vuorokaudessa. Käytännössä keskiarvo on nyt noin kolme viikkoa. Hidasteena ovat Linnajärven mukaan Kazakstanin rajanylityspaikat, jotka ruuhkautuvat ajoittain desinfiointien ja tarkastusten vuoksi ja venyttävät aikataulua noin viikolla.

Nurminen on kehittänyt palvelupakettiaan mahdollistamalla myös lämpösäädellyt kuljetukset. Konteissa voidaan kuljettaa elintarvikkeiden lisäksi kaikkia lämpösäädeltyjä olosuhteita vaativia tuotteita, kuten kemikaaleja tai lääkkeitä. Kontin lämpötila voidaan säätää tarpeen mukaan –25 ja +25 asteen välille, ja lämpötilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti koko kuljetuksen ajan.